Sambo ärver enskild egendom

Min sambo har avlidit och vi har ett testamente där vi ärver varandra (vi har inga barn).

Min sambo äger en tomt som enskild egendom som hon fått i arv efter sin mormor. I det testamentet anges inte om den enskilda egendomen är med fri förfoganderätt eller med full äganderätt. Som jag förstått det avgör detta om egendomen omfattas av vårt testamente eller inte. Vilket gäller om man inte angivit något?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I svensk rätt finns inga regler som ger en sambo rätt att ärva den andre sambon efter dennes bortgång, utan detta behöver man reglera själva genom ett inbördes testamente, precis som ni har gjort. Eftersom ni har reglerat i testamente att ni ska ärva varandra och din sambo inte har några barn som först ska ärva, har du nu rätt till din sambos egendom enligt det som står i ert testamente. Under förutsättning att ni inte skrivit något särskilt om vilken egendom du ska ärva i ert testamente, ska du tilldelas hela din sambos kvarlåtenskap. Hit räknas även den egendom som din sambo ärvt som enskild egendom. Att något har gjorts till enskild egendom innebär endast att det inte ska ingå i en bodelning mellan två gifta makar. Den som innehar enskild egendom kan därför skänka, sälja eller testamentera bort egendomen på det sätt hen vill. Eftersom ni inte heller var gifta får det därmed ingen betydelse att egendomen var enskild. Du har alltså rätt till även denna egendom i enlighet med ert testamente.

Det saknar här betydelse om den enskilda egendomen är med fri förfoganderätt eller med full äganderätt i din sambos mormors testamente. Den enskilda egendomen omfattas ändå av ert testamente enligt det jag beskrivit i första stycket. Däremot får detta betydelse på annat håll, nämligen med vilken rätt du ska få din sambos egendom (och däribland den enskilda egendomen). Antingen kommer du få egendomen med fri förfoganderätt eller med full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den som ärver har full frihet att förfoga över den ärvda egendomen under sin livstid, exempelvis genom att sälja, förbruka eller skänka bort den. Däremot finns ingen rätt att testamentera bort egendomen. Full äganderätt innebär att den som ärver inte begränsas på detta sätt, utan har rätt att testamentera bort egendomen som denne vill. Vilket av dessa som gäller i ditt fall bestäms utifrån vad ni skrivit i ert testamente. Detta innebär att om det i ert testamente står att ni ska ärva varandra med fri förfoganderätt, är det detta som gäller. Står det istället full äganderätt, gäller naturligtvis detta.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000