sambo - arv - testamente

2018-10-30 i Bodelning
FRÅGA
Min sambo avled i april. En bouppteckning upprättades. Vi hade ett testamente som gav mig fri förfoganderätt om hans biologiska barn avstod från laglotten. De är alltså efterarvingar. Måste en bodelning upprättas. Hur fördelas arvet efter mig. Jag har en biologisk son. Jag har medel på banken, min sambo hade inte det efter att begravningsplatser betalats. Om jag skulle dö idag, hur kan jag försäkra mig om att min son får de medel jag har på banken
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte framgår i frågan så kommer jag att anta att det inte fanns någon samboegendom, exempelvis en gemensam bostad.

Sambo arv

I svensk rätt är huvudregel att sambor inte ärver varandra, utan det gör makar, bröstarvingar med flera, vilket framgår i ärvdabalken, 3 kap 1 § och i 2 kap, ärvdabalken. I sambolagen framgår det att ett samboförhållande upphör när någon av samborna dör, 2 § 3 p sambolagen, sambolagen. När samboförhållandet upphör kan bodelning göras, enligt 8 § sambolagen och 18 § sambolagen, sambolagen. Det krävs att den ena sambon begär att bodelning ska ske. Vid en bodelning ska samboegendom delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom enligt 3 § sambolagen, sambolagen. Som jag nämnt ovan så är ni sambor och ärver inte varandra. Den del som din sambo äger av samboegendomen tillfaller hans arvingar. Det som ska observeras är att dödsboet har inte rätt att begära bodelning, det har bara den sambo som lever. Det betyder att om du vill att bodelning ska ske måste du begära det och det ska göras inom ett år. Om man inte begär bodelning ska egendomen delas upp som om att man bara vore kompisar, man får helt enkelt komma överens om den egendom som är köpt gemensamt.

Arvingar

Hans barn är arvingar och den första arvsklassen som ärver om deras förälder dör, 2 kap 1 § ärvdabalken, ärvdabalken. Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken, ärvdabalken så ärver den efterlevande maken om man är gift och har gemensamma barn. Ni var varken gifta eller har gemensamma barn. Enligt 7 kap 1 §, ärvdabalken framgår det att hälften av arvslotten är laglotten. För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott kräver det att man påkallar jämkning av testamentet, 7 kap 3 § ärvdabalken, ärvdabalken.

Testamentet

I det testamente som ni har skrivit som sambos ger din sambo dig fri förfoganderätt om barnen avstod från sin laglott. Du har inte skrivit någon om detta i din fråga, om de avstod från sin laglott eller inte. Jag kommer därmed att anta att de gjort det. Jag kommer också utgå ifrån att testamentet är giltigt eftersom jag inte har något annat att gå på. Ni har testamenterat att du har fri förfoganderätt till kvarlåtenskapen efter din sambo. När du då dör har hans barn rätt till efterarv, som du även nämnt. Därmed har de rätt till en viss andel av din kvarlåtenskap när du har dött. Den andel som du och din sambo hade när han gick bort ska fördelas på det sättet när du går bort. Eftersom det inte framgår i din fråga vad ni ägde tillsammans så blir det svårt för mig att svara på denna fråga, det enda jag vet är att din sambo efter fanns några bankmedel efter det att begravningskostnaderna var betalda.

Sammanfattning

Samboegendom är den egendom som man enbart delar vid bodelning. Det betyder att egendom som man köp för gemensamt bruk och den gemensamma bostaden, all annan egendom är din privata egendom och den ingår inte i bodelning. Den egendom som du har på ditt konto är därmed din egendom och inte samboegendom. Bankmedlen kommer därmed aldrig att komma sambon tillgodo eftersom det inte utgör samboegendom, vare sig det sker genom bodelning att ni skulle separerat eller dödsfall och därmed arv. Din son ärver dig och det gör inte hans barn, de är inte dina bröstarvingar.

Som tips hade jag gjort en ordentlig bodelning som tydligt anger vad som är hans och ditt för att se om det eventuellt finns några tillgångar kvar. Men om den egendom som han hade bara var de bankmedel inklusive all samboegendom som ni skaffat tillsammans, ja då blir svaret kort då finns det inte något arv eller efterarv. Men som det verkar har ni levt ett tag ihop och jag antar att ni bor i en bostad, så borde det finnas en hel del samboegendom.

Ett ytterligare tips är att du kanske ska kontakta en jurist så att allt blir korrekt. Vi har jurister här på Lawline som kan hjälpa dig!

Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.

-Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. -Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2148)
2019-04-19 Vem har bättre rätt till bostaden?
2019-04-19 Aktier som ska ingå i bodelning har minskat i värde eller sålts
2019-04-17 CSN-lån och bodelning
2019-04-16 Hur får jag pengarna från bodelningen?

Alla besvarade frågor (67977)