Samarbetssvårigheter vid gemensam vårdnad

2019-09-29 i Barnrätt
FRÅGA
Har ett barnbarn 8 år och mamman tillåter barnet vara med på bl.a .Snapchat och ha vuxenvänner pappan ej känner. Bara kör över pappan meddelar detta via sms. Är det tillåtet. De har gemensam vårdnad.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga!

Lagen som är relevanta i ditt fall finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Gemensam vårdnad

Eftersom mamman och pappan till ditt barnbarn har gemensam vårdnad så ska de - i princip - fatta alla beslut rörande barnet tillsammans (6 kap. 13 § FB). Detta innebär att föräldrarna ska försöka samarbeta så gott det går i de frågor som rör barnet. Om det föreligger svårigheter i deras samarbete kan de avtala om hur vårdnaden av barnet ska se ut med hjälp av socialnämnden. Det kan anordnas ett samarbetssamtal där föräldrarna tillsammans med hjälp av socialnämnden försöker nå enighet i frågor rörande barnet (6 kap. 6 § jämte 18 § FB).

Talan om ensam vårdnad

Pappan kan också väcka talan om ensam vårdnad, om han anser att det verkligen inte går att samarbeta med mamman i frågor gällande vårdnaden av barnet och inte längre vill ha gemensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Domstolen kommer då försöka att förmå föräldrarna att nå en överenskommelse om barnet först. Det gör rätten genom att exempelvis ämna i uppdrag åt socialnämnden att anordna samarbetssamtal eller uppdrar åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning (42 kap. 6 § jämte 17 § Rättegångsbalken). Kommer föräldrarna trots det inte överens kommer domstolen att gå vidare med frågan och utreda vad som är bäst för barnet.

I frågor rörande ett barn ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Vårdnaden kan då beslutas att fortsätta vara gemensam eller så tillfaller den en av föräldrarna till ditt barnbarn (6 kap. 5 § första stycket FB). Om bägge föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad så får domstolen inte besluta om gemensam vårdnad, det blir då istället ensam vårdnad för en av dem (6 kap. 5 § andra stycket FB).

Slutsats

Min rekommendation är att du, i första hand, uppmanar barnets pappa att ta kontakt med socialnämnden för att få hjälp med anordnandet av ett samarbetssamtal med mamman om det råder svårigheter för dem själva att nå enighet kring barnets användning av sociala medier.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1477)
2020-07-13 Flytta utomlands med barn utan samtycke från andra föräldern
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?

Alla besvarade frågor (81881)