FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/04/2015

Samarbetssvårigheter och ensam vårdnad av barn

Hej. Varit separerad i 4 år, har en son på 5,5 år som vi har gemensam vårdnad om. Sonen har kvar folkbokföringen i ursprungsbostaden hos pappan. Sedan separationen har pappan vägrat alla former av kommunikation och samarbete. Han pratar konstant illa om mig till sonen, drar in sonen i konflikten och använder honom som en "bricka i spelet", sonen nekas all kontakt med mig och mina släktingar pappavecka, vilka långtgående konsekvenser kan detta få för min sons psykiska mående? Vilka paragrafer i föräldrabalken bryter pappan mot med sitt agerande? Pappan skickade in papper ang val av skola till kommunen utan min underskrift, "folkbokföringsskolan", jag bor på andra sidan stan, ska inte hänsyn för barnets bästa tas vid val av skola? Vilka skyldigheter har kommunen när föräldrarna inte kommer överens? Vi har ett domstolsbeslut om växelvis boende samt växelvis högtider/lov, detta mot pappans vilja. Kan jag få ensam vårdnad pga pappans ovilja till kommunikation och samarbete?

Lawline svarar

Vid gemensam vårdnad av barn gäller enligt 6 kap. 13 § FB som i sin tur hänvisar till 6 kap. 11§ FB att föräldrar gemensamt skall besluta om viktiga frågor som rör barnen. Ni som föräldrar har både en rätt och en skyldighet att bestämma om frågor som rör barnens personliga angelägenheter. Med detta sagt är det alltså inte ok att enbart en föräldrar fattar ett så pass stort beslut som val av skola.

Eftersom er son står under er gemensamma vårdnad så måste du om du vill ha ändring i vårdnaden väcka talan i frågan genom stämning i domstol, vilket framgår av 6 kap. 5 § 3 st. FB och 6 kap. 17 § 1 och 2 st. FB . Domstolen beslutar då om vårdnaden ska fortsätta vara gemensam eller om du ska få enskild vårdnad. Det åligger då rätten en skyldighet att utreda omständigheterna i fallet, bland annat innebär detta att socialnämden ska ges tillfälle att lämna upplysningar, se 6 kap. 19 § 1 och 2 st. FB.

När frågan om vårdnaden bestäms så är barnets bästa avgörande, se 6 kap. 2a § FB. Det innebär att rätten bland annat särskilt fäster sin uppmärksamhet på barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 6 kap. 2a§ 2 st. p.2 FB. I fråga om vårdnaden ska tillfalla den ene eller andra så tar rätten hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor om ert barn, se 6 kap. 5§ 2 st. FB. Om ni som föräldrar omöjligen kan komma överens i sådana frågor så talar det för att vårdnaden inte ska vara gemensam. Dock görs alltid en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Eftersom barnets bästa är avgörande för beslutet så tas dock hänsyn till barnets vilja med hänseende till dess ålder och mognad 6 kap. 2a§ 3 st. FB. Eftersom din son är endast 5,5 år gammal så har hennes inställning dock ingen större betydelse utan det läggs mer vikt på vad omständigheterna runt om talar för.

Vill du ha ytterligare råd och hjälp, bland annat om hur du går till väga för att göra en stämningsansökan rekommenderar jag dig att kontakta en familjejurist, förslagsvis Familjens Jurist.

Vänliga Hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000