Samarbetssvårigheter med barnens pappa - kan jag få ensam vårdnad?

2017-10-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hur stor chans har jag att få ensam vårdnad över mina tre barn? Vi separerade för ca 2 år sedan och barnen som är 6, 5 och 2 år bor hos mig. Pappan har inte träffat barnen på ca ett år då han själv valt detta. Innan dess kunde han träffa dem en söndag varannan vecka, dessförinnan varje söndag och innan dess dök han upp när han kände för det. Hela tiden har han ställt in och ändrat merparten av de gånger han skullat träffa barnen. Ibland har det kunnat gå månader mellan gångerna utan att vi ens har hört av honom. Han byter telefonnummer hela tiden då han inte vill att jag ska kunna kontakta honom vilket gör det ganska omöjligt för mig att få det att fungera. Papper som ska skrivas på blir alltså en evig kamp. De papper som rör skola och dagis har jag fått be dem skicka hem till honom. Då har han skrivit på dem efter mycket om och men tillslut. Det här tar väldigt mycket kraft från både mig och barnen. Nu till våren/sommaren ska vi flytta lite närmare samhället för att barnen ska få lekkamrater runtomkring boendet och för vi ska få närmre till skola/dagis/jobb. Nu är jag rädd att han kommer vägra skriva under flyttanmälan. Så nu undrar jag hur stor chans jag har att kunna få ensam vårdnad vid en stämningsansökan. Jag har tröttnat på allt krabb med pappan då det förstör så mycket för både mig och barnen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor kring vårdnad av barn regleras i föräldrabalken. I bedömningen för om en förälder kan få ensam vårdnad utgår man alltid från vad som är barnets bästa. Utgångspunkten i den bedömningen är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet eftersom det är viktigt att barnen har en möjlighet att ha en relation med båda sina föräldrar, se här ">6 kap. 2a § föräldrabalken. Ibland kan det dock vara bättre för barnen med ensam vårdnad för en av föräldrarna om föräldrarna har samarbetssvårigheter i frågor som rör barnen. Om domstolen anser att samarbetssvårigheterna går ut över barnen och denna konflikt inte verkar vara tillfällig kan de besluta om ensam vårdnad, se här ">6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken.

I ett rättsfall i Högsta domstolen har domstolen dömt ut ensam vårdnad just på grund av föräldrarnas samarbetssvårigheter. I målet la domstolen vikt vid att föräldrarna inte kunde få till ett fungerande samarbete om barnets vårdnad. För att man ska bedöma att gemensam vårdnad är det bästa för barnen krävs att föräldrarna kan ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning, men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Såhär sa domstolen i målet: Ett barn mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna. Det är uppenbarligen till nackdel för barnet om en förälder genomgående och för att obstruera motsätter sig den andra förälderns initiativ.
Samt såhär: Gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kan ta gemensamt ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa.

Jag vill inte lova någonting men sett utifrån rättsfallet verkar det finnas relativt goda möjligheter för dig att få ensam vårdnad om barnen. Att dra problemet till domstol bör dock alltid vara en sistahandslösning då det både kan kosta tid och pengar. Det jag skulle råda dig att göra i första hand är att utnyttja möjligheten till samarbetssamtal som socialnämnden erbjuder, då du och pappan till barnen kan få hjälp med att diskutera vårdnaden av barnen. Detta har ni rätt till enligt här ">6 kap. 18 § föräldrabalken. Socialnämnden kan då också hjälpa er att upprätta ett avtal över hur ni ska sköta frågor kring barnen.
Det kan även vara en fördel för dig när du ansöker om ensam vårdnad att kunna visa på att du försökt med alla medel att få till ett samarbete mellan dig och pappan, så även av den anledningen kan det vara klokt att försöka få till ett samarbetssamtal innan du ansöker om ensam vårdnad.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95665)