Samarbetssvårigheter avseende barnets vårdnad

2015-05-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hejsan! Jag är mamma till en son på 12år och har stora samarbetsproblem med sonens pappa. Vi har gemensam vårdnad och delade på umgänget i början under sonens uppväxt. Men på grund av problem hos pappan bodde han enbart hos mig vissa perioder. Sen hade vi varannan vecka tills för något år sedan. Sonen ville då bara bo hos sin pappa på helgerna och pappan blev sur och sa att han inte behövde bo där alls om han inte skulle bo där så han slapp betala underhåll, detta rakt till våran son. Jag har sedan fått kämpa med att försöka få ihop dom igen och tjatat på min son att börja vara där varannan helg. Nu är han där varannan helg om pappan inte byter helg, men sonen vill helst vara där mindre. Pappan motarbetar mig hela tiden när jag tar upp frågor gällande vår son, skola, aktiviteter mm. Fast han inte tar något ansvar och går på möten eller engagerar sig i sonen. Nu kommer sommaren och jag har fått min son att motvilligt gå med på att vara hos sin pappa två veckor. Men nu tjafsar pappan och undrar varför sonen skulle vilja vara där i två veckor, om underhållet och vilka två veckor det ska vara. Jag blir så ledsen att allt ska motarbetas när jag bara försöker få honom att umgås med sin son eller engagera sig mer. Jag har så lite kontakt som möjligt med pappan eftersom är otrevlig och bråkar med mig istället för att tänka på sin son. Jag orkar inte hålla på med detta längre jag har försökt med samarbetsamtal och hos kurator men det fungerar inte att ha en vänlig normal kontakt med honom. Han vägrar ge mig vårdnaden och skriva papper på umgänge. Ska jag lyssna mer på min son och hur han vill ha det och sen gå till tinget och försöka gå den vägen. Är så less på dessa bråk som återkommer vid varje kontakt med pappan. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förstår att er situation är påfrestande, då samarbetssvårigheterna påverkar i er vardag i hög utsträckning. Det är därför viktigt att ni kan enas om en lösning som passar er båda föräldrar men – framförallt – ert gemensamma barn.

Regler om vårdnad, boende och umgänge till barn finns främst i Föräldrabalken, FB, som du hittar här. Den utgångspunkt man ska ha vad gäller alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa. Denna princip är stadgad i FB 6 kap 2a § första stycket och ska vara avgörande vid alla beslut. I denna paragrafs andra stycke sägs bland annat att en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska vara särskilt viktig vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. I tredje stycket sägs vidare att hänsyn ska tas till vad barnet vill. Ju äldre barnet är och ju mer moget det anses vara, desto mer vikt läggs vid vad barnet säger sig vilja.

Hela lagstiftningen genomsyras av principen om barnets bästa. Detta innebär att det är barnet som har rätt till umgänge med förälder om barnet vill, barnet som kan ha rätt till vårdnadsbidrag osv. I ditt fall, då din son är 12 år, bör relativt stor vikt läggas vid vad han vill, då han bör anses relativt mogen att bedöma och förstå sin situation och sina beslut.

Det är bra att ni har försökt lösa problemen via samarbetssamtal, då detta oftast är att föredra framför ett mer omfattande domstolsförfarande. Dels eftersom en domstolsprocess ofta är mer påfrestande mentalt, dels eftersom den är dyrare då varje part står för sina egna kostnader i dessa mål (enligt FB 6:22 andra stycket.)

Dessvärre verkar samtalen inte ha lett till några resultat. Det verkar inte heller som att ditt barns far är intresserad av att skriva avtal om vårdnaden, boendet eller umgänget, vilket annars bör övervägas innan en domstolstalan väcks. Enligt 6:17 a §, som hänvisar till socialtjänstlagen, kan ni få hjälp att sluta avtal om du tror att detta skulle kunna vara genomförbart.

Då ni uppenbarligen har stora problem att samarbeta och fatta gemensamma beslut i viktiga frågor om barnet skulle jag - om varken samarbetssamtal eller avtal är möjligt - råda dig att väcka talan i tingsrätten och yrka på ändring i vårdnaden. Denna möjlighet stadgas i FB 6:5. I 6:5 2 stycket sägs att vid bedömningen om gemensam eller ensam vårdnad ska särskild vikt fästas vid föräldrarnas förmåga att samarbeta vid frågor som rör barnet. Detta argument bör du trycka på vid en eventuell domstolstalan. Era samarbetssvårigheter påverkar sonen. Du bör visa att samarbetssvårigheterna finns hos barnets far och inte hos dig, att du har försökt komma överens flertalet gånger för att din son ska få behålla en god kontakt med sin förälder men att det inte har gett några resultat. Du bör framhäva sonens inställning i frågan och att den beklagliga situation som nu föreligger i stor utsträckning går ut över din son.

Tilläggas kan även att din sons far inte kan undgå att betala underhåll genom att inte stadigvarande bo med barnet. Föräldrabalkens sjunde kapitel innehåller regler om underhållsskyldighet. I 7:2 sägs att förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet dels om föräldern varken har vårdnad om eller varaktigt bor tillsammans med barnet, dels om föräldern har del i den gemensamma vårdnaden men barnet inte bor varaktigt hos denne. Så länge er son inte bor lika mycket hos båda föräldrar har du alltså rätt att kräva att pappan betalar visst underhållsbidrag till er son. Det finns regler för avräkning i 7:4, där pappan under vissa förutsättningar får räkna av de dygn han haft hand om barnet från den månatliga kostnaden. I övrigt ska han alltså betala sin del av underhållsbidraget som ska täcka barnets behov, med eventuell justering beroende på hur era respektive inkomster ser ut etc., se FB 7:1. Underhållsbidraget fastställs via avtal eller dom och beräknas enligt följande formel: barnets behov x den bidragsskyldiges överskott/föräldrarnas samlade överskott, men innehåller en del komplicerade beräkningar av vad som ska utgöra överskott osv.

Jag skulle rekommendera dig att göra ett sista försök att komma överens med barnets pappa om ett skriftligt avtal som fungerar för er, där ni reglerar vad som ska gälla angående vårdnad, boende, umgänge och underhållsskyldighet. Om detta inte är möjligt skulle jag råda dig att väcka talan vid tingsrätten i den ort där barnet är folkbokfört och på så sätt försöka få ensam vårdnad och fastställd underhållsskyldighet för barnets pappa. Du kan vid fastställande av underhållsskyldighet kräva bidrag för som längst tre år bakåt i tiden, se FB 7:8.

Hoppas svaret har varit till hjälp och stort lycka till framöver!

Med Vänliga Hälsningar

Emilia Ohlin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (742)
2020-08-09 Får ena vårdnadshavaren ensam vårdnad om föräldrarna separerar?
2020-08-07 Hur ansöker jag om ensam vårdnad?
2020-08-05 Hur får jag mer umgänge med mitt barn?
2020-07-31 Oro för att barn far illa hos vårdnadshavare

Alla besvarade frågor (82698)