Samarbetssamtal för att komma överens i vårdnadsfråga

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag och barnens pappa separerade för över 1år sedan. Hittills har vi haft 2+2+3 men upplever att barnen tycker det börjar kännas tufft! Jag har försökt få till att vi ska ha varannan vecka för barnens skull men han sätter sig på tvären till det. Hur ska man gå vidare om man upplever att barnen mår dåligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad av barn finns i 6 kap. föräldrabalken.

Allmänt om beslut som rör barn

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare har även ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (6 kap. 2 § 2 st.).

Vid alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. (6 kap. 2 a § 2 st.).

I ditt fall

Varje kommun ska erbjuda föräldrar så kallade samarbetssamtal, vilket innebär samtal med en sakkunnig rådgivare i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge (5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453)). Eftersom du upplever att barnen mår dåligt av er nuvarande situation så råder jag dig att kontakta kommunen för att få hjälp att prata med barnens pappa om detta. Barnens bästa ska som sagt alltid sättas i första rummet och en varannan vecka-lösning där barnen får en kontinuitet i sitt boende talar ofta för en större stabilitet och trygghet för dem.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1679)
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum
2021-04-15 Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

Alla besvarade frågor (91294)