Samarbetssamtal, ensam vårdnadshavares rättigheter & umgänge med barn

2017-10-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag är en ensamstående mamma till en pojke på 10 år och en flicka på 13 år. Jag hade en tvist i vårdnad men min ex man gav mig ensamvårdnad strax efter tvisten. Han har varit frånvarande i flera år och nu vill han återuppta umgänge. Jag har pratat med socialtjänsten och vi har haft lite enskilda samarbetssamtal. Jag har ställt frågor och han har ställt frågor. Men när jag läste hans svar så känns det inte alls bra. Min dotter är inte intresserad av att träffa sin pappa men min son är det. Jag känner att han inte är ärlig i sina svar till mig och jag är rädd att barnen skall hamna i kläm igen, som dom gjorde vid separationen. Har jag rätt att avbryta samtalen? Hur mycket rättighet har jag som ensamvårdare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du och din före detta man tillsammans har avtalat om att du ska ha ensam vårdnad om barnen. Jag utgår även från att avtalet är skriftligt och godkänt av socialnämnden.

Samarbetssamtal
Socialstyrelsen har definierat samarbetssamtal som ''strukturerade samtal under sakkunnig ledning med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor som gäller vårdnad, boende eller umgänge. Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrarna att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål. […] När separerade föräldrar behöver hjälp att hantera svårigheter, problem och konflikter i sitt föräldraskap är samarbetssamtal en väg att gemensamt komma fram till vad som är till barnens bästa. Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol.'' (Se Socialstyrelsens handbok Vårdnad, boende och umgänge, 2012, s. 155 och 6 kap. 18 § FB)

Föräldrar är dock inte skyldiga att delta i samarbetssamtal. Du har därför rätt att avbryta samtalen.

Det är dock värt att påpeka att en förälders ovilja att delta i samtal kan komma att påverka din lämplighet som förälder negativt i en eventuell rättsprocess.

Det kan dock finnas godtagbara skäl till att man inte vill delta, t.ex. erfarenheter från tidigare familjerådgivning, misshandel eller annat oacceptabelt beteende från den andra förälderns sida. Att inte vilja delta i samtal kan ses/vara ett tecken på att man sätter det egna intresset före barnets, en faktor som jämte andra kan tala emot förälderns lämplighet som vårdnadshavare.

Rättigheter som ensam vårdnadshavare
Som vårdnadshavare har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Exempel på personliga angelägenheter kan vara utbildning. Vårdnadshavaren ska därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB).

Som vårdnadshavare är det också viktigt att alltid ta hänsyn till barnets bästa vid avgöranden i beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Umgänge
Barnen ska ha rätt till umgänge med den förälder som dem inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § stycke 1 och 2 FB). Det är ni som föräldrarna som har ett gemensamt ansvar för att barnens behov av umgänge med båda sina föräldrar tillgodoses.

Umgänget är dock i första hand till för barnet och inte tvärtom. Det är barnets intressen och behov som är avgörande. Det finns inte heller någon plikt för barnet att umgås med en förälder. Därmed får man respektera din dotters vilja att inte vilja träffa sin pappa. Pappan har inte heller någon absolut rätt att umgås med sina barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia Lienert
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?