Samarbetsovilja i vårdnadstvist?

2020-01-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har ett ex som trakasserar mig på Messenger o skriver allt ifrån att jag ljuger till att jag har sex med alla mina killkompisar på Fb.Har gjort en orosanmälan mot honom pga att han har problem med alkoholen o jag har även kontaktat en advokat för jag ska stämma honom på vårdnaden av vårt gemensamma barn!Men min Advokat tycker att ja inte ska blocka honom på sociala medier ännu för i stämningsansökan så står de att han har samarbetssvårigheter o skulle ja nu blocka honom så kan han använda det mot mig!Min fråga är kan ja allafall polisanmäla honom för detta eller kan han använda detts mot mig!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår har du ett hotfullt ex vars beteende är så pass allvarligt att du vill polisanmäla honom samt blockera honom på sociala medier. Samtidigt avser du att tvista om vårdnaden över ert gemensamma barn och undrar om dessa åtgärder kan vara till nackdel för dig i en sådan tvist. Reglerna som aktualiseras hittar du i brottsbalken (BrB) och föräldrabalken (FB).

Samarbetsvilja anses mycket viktig i vårdnadstvister

Först och främst vill jag bara konstatera att det ditt ex utsätter dig för – även om du inte beskrev särskilt många detaljer – absolut kan vara brottsligt och värt att polisanmäla. I första hand skulle jag misstänka att det utgör ofredande (4 kap. 7 § BrB) eller olaga hot (4 kap. 5 § BrB). I de allra flesta fall skulle det vara lämpligt att blockera honom och polisanmäla direkt.

Din advokat har emellertid rätt i att situationen blir lite annorlunda vid en vårdnadstvist. Principen om barnets bästa styr hela barnrätten, och ett av barnens rättigheter som domstolen ofta lyfter i samband med vårdnadstvister är rätten till en nära och god kontakt med båda föräldrar (6 kap. 2 a § FB). Domstolarna, särskilt de senaste åren, har därför lagt stor vikt vid föräldrarnas samarbetsvilja när de avgör vårdnadstvister. Denna "samarbetsvilja" anses speciellt viktig vid tilldelandet av ensam vårdnad, därför att domstolen vill vara säker på att den förälder som får ensam vårdnad ska respektera den andre förälderns umgängesrätt till barnet. Det är alltså mycket viktigt att övertyga domstolen om att man är samarbetsvillig och öppen för att låta den andra föräldern träffa barnet. I vissa avseenden har samarbetsviljan nästan ansetts viktigare än förälderns temperament – en tidigare misshandelsdömd man vann exempelvis vårdnaden över sitt barn, i första hand därför att det ansågs att kvinnan (som inte var våldsam) helt enkelt inte skulle låta honom träffa barnen alls annars.

Denna "samarbetsvilja" kan ta skada om man blockerar den andre föräldern på sociala medier och liknande. Det skulle kunna tyda på att man inte "försöker" samarbeta i relationen kring det gemensamma barnet, och därför skada ens chanser att få vårdnaden över barnet.

Frågan är dock om samma princip gäller vid polisanmälan av potentiella brott som den andre föräldern har begått. Jag bedömer dock att det inte är fallet – så länge som anmälan är seriös och underbyggd borde det inte kunna skada dina chanser i en vårdnadstvist. En domstol skulle aldrig uttryckligen våga påstå att detta skulle göra dig samarbetsovillig – rätten att anmäla brott måste vara absolut och bör inte påverka synen på dig överhuvudtaget.

Känner du att ditt ex verkligen har trätt över gränsen och betett sig brottsligt mot dig bör du absolut anmäla detta. Däremot bör du inte anmäla honom enbart i tron att det skulle hjälpa dig en vårdnadstvist – då riskerar anmälan att undergräva din trovärdighet och uppfattade samarbetsvilja.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84259)