Samarbete vid gemensam vårdnad

Hej!

Min ex-man har väldigt svårt att kommunicera och svarar inte på frågor om hur vi ska göra med barnens sommarlov, tar dem inte till aktiviteter osv. Allt för att straffa mig men förstår inte att han sätter barnen i kläm. Jag har fyllt i ansökan om samarbetssamtal och givit till honom. Han har vid flera tillfällen sagt att han skickat in detta. Har dock kollat detta med familjerätten och ingen ansökan har inkommit. Har därför givit honom ett nytt dokument, men nu förkunnar han att han inte tänker gå med på samtal.

Han flyttade från det gemensamma hemmet till en lägenhet i samma område (andrahands lägenhet) och jag köpte ut honom från vår lägenheten. Han har sen dess inte ändrat sin folkbokföringsadress (fast han säger att han gjort det).

Förra veckan fick jag så en förfrågan om att min yngsta son skulle ändra folkbokföringsadressmed min ex-man, till hans butiksadress! Självklart nekade jag. Nu har jag fått brev igen från Skatteverket om att min yngsta son ska byta adress med min ex-man, till andra sidan stan!

Jag kommer neka att min son byter folkbokföringsadress men jag undrar hur det är, får pappan flytta utan att ens informera mig?

Barnen går i förskoleklass och förskolan här och den nya adressen är 10 km bort.

Han vägrar som sagt samtal, kan någon myndighet tvinga honom till samarbete?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte i frågan vilken vårdnadsform ni har men jag har i svaret utgått från gemensam vårdnad.

I 6 kap. 11 § föräldrabalken framgår att vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I 6 kap. 13 § föräldrabalken framgår vidare att om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska denna rätt och skyldighet gälla dem tillsammans. Om man har gemensam vårdnad ska man därför som utgångspunkt ta beslut som rör barnen tillsammans.

I 6 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken framgår att en vårdnadshavare under vissa förutsättningar får ta beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas. I samma stycke framgår dock att en vårdnadshavare inte ensam får fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

Exempel på beslut av ingripande betydelse för barnets framtid är exempelvis barnets boende. Därför kan inte en vårdnadshavare ta beslut angående barnets boende ensam, utan detta måste tas gemensamt av båda vårdnadshavare. Om barnens pappas flytt även påverkar barnens boende, ska beslut om detta därför tas gemensamt.

Gemensam vårdnad förutsätter ett hyfsat konfliktfritt samarbete angående barnen. Det finns möjlighet att få hjälp med samarbete angående barnen genom kommunen. I 6 kap. 18a § föräldrabalken framgår även att rätten får uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Det är dock svårt att tvinga någon att samarbeta som inte vill det.

Om samarbete mellan vårdnadshavarna inte är möjligt och går ut över barnen kan detta utgöra ett skäl för ensam vårdnad för någon av föräldrarna. I 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken framgår nämligen att vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten kan därför på ansökan av någon av vårdnadshavarna avgöra om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken.

För ytterligare rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.

Vänliga hälsningar,

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000