Samarbete i gemensam vårdnad

2016-09-26 i Barnrätt
FRÅGA
Min dotter har separerat och dom har en son på år och har gemensam vårdnad. Pappan anser att han kan göra som han vill den veckan han har pojken och vill överhuvudtaget inte han nån kontakt alls med mamman.Vad är de som gäller
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller vårdnadens utövande finns regler om detta i 6 kap Föräldrabalken (1949:381). Av 11 § framgår att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Därefter gäller det att i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. När barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska detta enligt 13 § gälla föräldrarna gemensamt. Är föräldrarna inte överens kan beslut ifråga om sådant som har ingripande betydelse för barnets framtid inte tas, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Föräldrarna kan endast ta egna beslut ifråga om den dagliga omsorgen och om sådant som tillhör den faktiska vårdnaden. Det kan handla om vilka kläder barnet ska bära, vilken mat barnet ska äta, vilka sovtider som gäller och andra liknande förhållningsregler i hemmet. Av din fråga framgår inte hur gammalt barnet är, men det gäller som tidigare nämnt att ta större hänsyn till barnets önskemål i takt med barnets stigande ålder. Viktigt att notera är dock att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad boende och umgänge, vilket framgår av 6 kap 2a §.

Kommunikation mellan din dotter och barnets pappa är alltså en förutsättning för att den gemensamma vårdnaden om barnet ska fungera. Föräldrarna måste ha en förmåga att kunna samarbeta i frågor som rör barnet. I annat fall kan din dotter ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Tingsrätten får då göra en utredning/prövning av barnets bästa. Målet är alltid gemensam vårdnad, men om tingsrätten skulle besluta om ensam vårdnad innebär detta att föräldern själv kan få rätt att bestämma i juridiska frågor utan den andra förälderns medgivande. Trots detta har båda föräldrarna rätt till umgänge med barnet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1554)
2020-10-28 Måste sambo vabba?
2020-10-28 Kan min förälder förbjuda vem jag får träffa när jag är 18 år?
2020-10-27 Återkalla medgivande av pass
2020-10-27 Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?

Alla besvarade frågor (85525)