FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/09/2016

Samarbete i gemensam vårdnad

Min dotter har separerat och dom har en son på år och har gemensam vårdnad.

Pappan anser att han kan göra som han vill den veckan han har pojken och vill överhuvudtaget inte han nån kontakt alls med mamman.

Vad är de som gäller

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller vårdnadens utövande finns regler om detta i 6 kap Föräldrabalken (1949:381). Av 11 § framgår att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Därefter gäller det att i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. När barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska detta enligt 13 § gälla föräldrarna gemensamt. Är föräldrarna inte överens kan beslut ifråga om sådant som har ingripande betydelse för barnets framtid inte tas, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Föräldrarna kan endast ta egna beslut ifråga om den dagliga omsorgen och om sådant som tillhör den faktiska vårdnaden. Det kan handla om vilka kläder barnet ska bära, vilken mat barnet ska äta, vilka sovtider som gäller och andra liknande förhållningsregler i hemmet. Av din fråga framgår inte hur gammalt barnet är, men det gäller som tidigare nämnt att ta större hänsyn till barnets önskemål i takt med barnets stigande ålder. Viktigt att notera är dock att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad boende och umgänge, vilket framgår av 6 kap 2a §.

Kommunikation mellan din dotter och barnets pappa är alltså en förutsättning för att den gemensamma vårdnaden om barnet ska fungera. Föräldrarna måste ha en förmåga att kunna samarbeta i frågor som rör barnet. I annat fall kan din dotter ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Tingsrätten får då göra en utredning/prövning av barnets bästa. Målet är alltid gemensam vårdnad, men om tingsrätten skulle besluta om ensam vårdnad innebär detta att föräldern själv kan få rätt att bestämma i juridiska frågor utan den andra förälderns medgivande. Trots detta har båda föräldrarna rätt till umgänge med barnet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh

Nina ErlandssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”