Samägd bostadsrätt sambor

FRÅGA
Hej!1: Jag och min FD sambo har separerat. Vi köpte en bostadsrätt gemensamt 2015-03-01, vi har även bott gemensamt i en lägenhet cirka 8 månader innan det. Bostaden är inte skriven på mig. Utan min FD sambo står på 10% av bostaden, och hennes föräldrar 90%. Vi gjorde så då vi fick ett bättre lån av banken. Vi köpte den dock gemensamt, vi båda har betalat kontantinsatsen av lägenheten, hon betalade dock mer och jag stod för mer av renoverings kostnaderna.Det kan bevisas att vi har bott gemensamt tidigare, och nu. Har jag rätt till hälften av marknadsvärdet av bostadsrätten fast hennes föräldrar står på 90%?.2: Hur påbörjar man an bodelning där vi inte är överens överhuvudtaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel gäller att den som står på köpekontraktet också är ägaren. Dock finns en presumtion för samägande vad gäller bostadsrätt, om vissa förutsättningar är uppfyllda.

För att s.k dold samäganderätt ska föreligga, krävs att den gemensamma partsviljan (dvs den gemensamma viljan att ni skulle köpa den gemensamt och således äga den tillsammans) på något sätt kan fastslås. När det gäller bostadsrätt, krävs att egendomen har inköpts för gemensamt bruk (dvs att detta ska vara avsikten) vilket det är då ni faktiskt har bott i den tillsammans efter köpet. Dessutom, krävs att båda sambor har lämnat ekonomiskt bidrag för att samäganderätt ska anses kunna föreligga. Det framgår att du har gjort detta, varför allt talar för att dold samäganderätt föreligger. Att ex. din sambo har tillskjutit mer medel, eller att hennes föräldrar står på lånet, är i sig inte tillräckligt för att bryta denna presumtion. Det kan finnas andra överenskommelser bakom, kanske var lånet en gest av gåvo-karaktär, du har även betalat renoveringskostnader.

Du har därför rätt till hälften av marknadsvärdet när bostadsrätten säljs.

Om ni inte är överens om en bodelning, är mitt råd att vända er till tingsrätten för att få hjälp. En sådan ansökan hos tingsrätten ska göras senast 1 år efter det att samboförhållandet upphörde, se 8 § SamboL.

Hoppas det var svar på din fråga!

Hälsningar,

Johanna Barfoed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?