Samäganderättslagen 6 §, en delägare kan tvinga fram en försäljning

Mina syskon och jag blev efter ett arv delägare (1/3 tillsammans) i ett gammalt hus (tax värde ca 5 tkr). Vi är överens om att avyttra vår del p g a alldeles höga driftskostnader. Om ingen vill överta vår del undrar jag om vi har rätt att kräva att huset ska säljas, eller vad kan vi göra? Man måste väl inte äga något man inte vill ha?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i lagen om samäganderätt. Där står att man som delägare i egendom har rätt att vända sig till domstol och kräva att egendomen ska bjudas ut till försäljning (6 § lag om samäganderätt). Denna rätt gäller så länge man inte har avtalat bort den, d.v.s. delägarna ska inte ha avtalat att samäganderättslagen inte ska gälla. I och med att du och dina syskon har ärvt fastigheten kan jag tänka mig att ett sådant avtal inte finns och att det därför är möjligt att få till en försäljning även om resterande ägare inte vill sälja. Domstolen ska godkänna ens begäran om försäljning så länge någon av de andra delägarna inte visar synnerliga skäl för anstånd. Sådana synnerliga skäl kan t.ex. vara att det är dåligt konjunkturläge och därför skulle innebära en stor förlustaffär att sälja just nu. I så fall får man avvakta och försöka få till stånd en försäljning i ett senare läge. För att summera så kan alltså du tillsammans med dina syskon eller ensam vända dig till domstolen och kräva en försäljning av fastigheten, alla delägare måste alltså inte vara överens om en försäljning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000