FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal22/12/2016

Samäganderätt till bil mellan sambos

Hej

Jag är sambo sedan en tid tillbaka, för ett halvår sedan köpte jag en ny bil, där min sambo betalade ett par procent av bilens värde. Sambon betalar även en liten del av den rörliga kostnaden. Jag är ägare till bilen.

Kan min sambo ställa några ekonomiska krav vid separation.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid separation mellan sambos gäller sambolagen (SambL) för att avgöra vad som ingår i bodelningen när man inte har skrivit samboavtal.

Enligt sambolagen så gäller bodelningen sambornas samboegendom. Samboegendomen utgör sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SambL). I bohag räknas de saker som finns i det gemensamma hemmet, inte fritidsföremål (7 §) eller saker som innehas utanför bostaden som t.ex. en bil. Därmed ingår inte bilen i bodelningen. Utgångspunkten är då att den som är registrerad ägare har rätt till bilen.

Att hen har varit med och betalat bilen vid köpet är dock något som talar för att det skulle kunna finns en samäganderätt till bilen, alltså att ni båda får anses ha sakrättsligt ägandeskap till bilen. Men av din formulering så låter det som att det är en ytterst liten del av betalningen hen har bidragit med.

Det kan dock fortfarande röra sig om en dold samäganderätt. För att det ska röra sig om dold samäganderätt så finns det tre rekvisit som måste vara uppfyllda:
1. bilen måste införskaffats för gemensamt bruk,
2. den sambo som inte utåt är ägare (står registrerad på bilen)/agerat som avtalspart, har lämnat ett ekonomiskt bidrag för egendomen, och
3. båda parterna ska vid köpet ha avsett att ägandet skulle vara gemensamt.

Det är omständigheterna som förelåg vid köpet som är av intresse. Att den ena parten inte vill samäga föremålet nu spelar ingen roll om samägande var avsikten vid köpet, det krävs inte heller att det måste ha funnits någon uttalad överenskommelse (även om det underlättar bevisningen). När de två första villkoren är uppfyllda anses oftast partsavsikt ha förelegat. Om det ekonomiska bidraget kan anses vara en gåva eller ett lån så anses dock inte dold samäganderätt föreligga. I praxis har dock främst dold samäganderätt avsett fast egendom eller bostadsrätt, så rättsläget är lite oklart vad gäller t.ex. bilar. Om bilen införskaffats för att användas gemensamt är det dock mycket som talar för att det ska ses som en samäganderätt.

Man kan iallafall konstatera att bilen inte ska ingå i bodelningen enligt sambolagen, men att äganderätten kan sträcka sig längre än så. Mitt råd är att vid eventuell separation försöka lösa frågan genom att erbjuda ekonomisk kompensation för bilen, det enklaste är alltid att försöka komma överens om lösningar gemensamt. Att försöka komma överens i frågan innan separation ligger för handen kan också vara bra, då är det viktigt att dokumentera det skriftligt i avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?