Samäganderätt av fastighet med sambo

FRÅGA
Jag äger min fastighet själv och blev sambo 2011, nu tänker vi att min sambo ska äga halva fastigheten då vi ska göra lite investeringar. Vad ska man tänka på då och vilka papper ska man skriva. Jag har tre barn från ett annat förhållande han har inga barn och vi har inga gemensamma barn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad ni kan göra för att din sambo ska äga halva fastigheten är att ingå ett avtal att låta din sambo köpa en andel i fastigheten genom att komma överens om ett rimligt belopp. Det uppstår då samäganderätt i fastigheten. Se 4 kap 8 § jordabalken. Om ert samboförhållande skulle avslutas får någon av er köpa ut den andra.

Vid ett samboförhållande är det endast bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning som blir föremål i bodelning om samborna skulle flytta isär eller om den ena sambon skulle avlida. Se 3och 8 §§ Sambolagen (SamboL). Du och din sambo kan upprätta ett samboavtal. Detta avtal är en överenskommelse om att frånträda den reglering som finns kring bodelning när man är sambos. I detta avtal kan man välja att avse både bostad och allt bohag eller bara en del av detta. Avtalet måste vara skriftligt och skrivas under av er båda. Se 9 § SamboL. Vid bodelning har då din sambo rätt till hälften av er gemensamma samboegendom.

Men om du skulle avlida, krävs för att en sambo ska ha rätt att ärva varandra att ett testamente skrivs. Detta då dina barn har bäst rätt till arv och ärver före alla andra. Efterlevande sambo har dock alltid rätt att erhålla två gånger prisbasbeloppet av den gemensamma samboegendomen, alltså bohag och bostad inköpt för gemensamt bruk, se 18 § SamboL.
Då du har tre barn har dessa som sagt bättre rätt till arv, se 2 kap. 1 § ärvdabalken. Du kan till viss del testamentera bort deras rätt till arv och istället testamentera egendom till din sambo. Men dina barn har ett skydd för att inte bli helt utan arv och har alltid rätt till minst hälften av vad de är berättigade till enligt svensk lagstiftning, alltså hälften av din kvarlåtenskap. Se 9 kap. 1 § och 7 kap 1 § ärvdabalken.

Hoppas att detta svar hjälpte dig.

Lovisa Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?