Tillträde till hus vid skilsmässa

FRÅGA
Hej!Jag har ett par kompisar som skiljer sig, de har varit gifta i ca10år. Han har flyttat ut ur huset och skrivet sig på en annan adress, de står fortfarande båda som ägare till huset på lagfart och lån. Har han rätt att gå in i huset hur han vill? De har båda frågat polisen och fått olika svar, hon säger att polisen sagt till henne att det är hemfridsbrott om han går in utan tillåtelse eftersom han flyttat ut och skrivet sig på annan adress, han säger att polisen sagt att så länge han står som delägare har han full tillträde till huset och att det är egenmäktigt förfarande att hon bytt lås.Vem har rätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

I din fråga framgår det att dina kompisar, som är i en pågående skilsmässa, tillsammans äger huset (samäganderätt). Även om en make har flyttat ut ur huset kvarstår dennes äganderätt till egendomen, detta gäller oavsett om en har bytt folkbokföringsadress. Äganderätten går förlorad först om en säljer, byter eller testamenterar bort den. Maken får gå in i huset om hen vill, detta följer av äganderätten, såtillvida inget annat har avtalats.

Om den maken som bor kvar i huset har bytt låset kan det uppfylla rekvisiten, d.v.s kraven, för egenmäktigt förfarande. Att byta låset innebär att rubba någon annans besittning eftersom den maken som blir utelåst förhindras från att nyttja sin egendom som det är tänkt.

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (756)
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?
2022-01-07 Är det olagligt att ta och sälja någon annans ringar?

Alla besvarade frågor (98477)