Samägande av hund

2020-06-12 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag och min nuvarande expojkvän skaffade hund för ett år sen och ett par månader senare så gjorde vi slut och har nu hunden delad mellan oss. Vi bodde ihop då men jag va inte skriven på den adressen så antar att vi inte räknas som sambos då, men p.g.a att han köpte hunden till oss så skrev jag och skickade in att han va ägaren eftersom jag trodde att det bara kunde vara en ägare medans jag står skriven och betalar för hans försäkring. Nu idag hotar mitt ex mig genom att säga att han kan ta hunden ifrån mig när som helst bara för att han står skriven på hunden men det är som sagt jag som står för hundens försäkring och det är jag som står för dom flesta större kostnader kring hundens välmående och omvårdnad, så min fråga är vad som gäller i detta fallet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samboskapet påverkar inte äganderätten

Huruvida ni varit sambor spelar ingen roll för äganderätten till hunden. När två sambor separerar är huvudregeln att all s k samboegendom som förvärvats för gemensam använding ska delas lika mellan samborna. Samboegendomen utgörs av den gemensamma bostaden och tillhörande bohag. Med bohag menas sådan lös egendom som hör till hemmet, så som t ex möbler och hushållsmaskiner (3 § Sambolagen). En hund räknas inte dit och skulle därför inte ingå i samboegendomen och behöva delas vid en separation (8 § och 14 § Sambolagen). Du kan alltså inte anses vara ägare till hunden på enbart den grund att ni varit sambor.

Det kan däremot föreligga samägande

Då din f d pojkvän står registrerad som ägare till hunden är utgångspunkten att han äger den, så länge du inte kan bevisa att det föreligger samäganderätt (1 § samäganderättslagen). För att du ska uppnå samäganderätt krävs det att du kan bevisa att du också äger och ansvarar för hunden. Enklast görs detta genom att du kan bevisa att ni båda betalat åtminstone en del var av hunden vid köpetillfället. Går inte detta kan det faktum att du stått för stora delar av de löpande utgifterna samt försäkring tala för att du också äger hunden. Ju fler, större och regelbundna kostnader du stått för, desto mer talar det för att samäganderätt föreligger. Det faktum att ni haft delad vårdad om hunden sedan ni gjorde slut talar också för att samäganderätt föreligger.

Sammanfattningsvis

Då din sambo står registrerad som ägare till hunden som utgångspunkt att den är hans. Kan du bevisa att samäganderätt föreligger kan du dock uppnå lika rätt till hunden.

Behöver du vidare hjälp är du varmt välkommen att boka tid med våra jurister här.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (561)
2021-01-18 Hur löser man ut delägare ur samägt gods när det finns hembudsklausul?
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?

Alla besvarade frågor (88430)