Samägande av fritidshus

FRÅGA
Jag är sambo och har två omyndiga barn sedan tidigare. Min sambo har ett barn som är myndigt. Vi har inga gemensamma barn. Vi har inte skrivit samboavtal. Om vi köper ett gemensamt fritidshus och en av oss avlider, vad händer då med huset och arvet till våra respektive barn? Vad händer med skulderna för huset i det fallet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom att ni är sambos och inte har skrivit något samboavtal är det Sambolagen som tillämpas. Dock reglerar den lagen endast fördelning av gemensam bostad och gemensamt bohag, tillgångar så som gemensamt fritidshus ligger uttryckligen utanför lagens tillämpningsområde (Sambolagen 7§). Om ni köper ett gemensamt fritidshus kommer ert gemensamma ägande istället regleras av Samäganderättslagen. Beroende på hur ni väljer att finansiera detta reglerar ni också i princip hur stor del av egendomen ni respektive äger, om ni inte avtalar om annat. När någon av er avlider kommer den del som den personen ägt att ingå i dennes arv och fördelas i enlighet med Ärvdabalken.

Caisa Carlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82781)