Samägande av egendom i samborelationer

Hej.

Jag har ärvt en större summa pengar och jag och min sambo funderar på att sälja nuvarande fritidshus som vi äger 50/50 och köpa ett dyrare.

Jag kommer att betala ca 3/4 av det nya dyrare fritidshusett och min fråga är hur jag säkrar min del vid en eventuell separation eller dödsfall framöver.

Vi har gemensamma barn men hon har även ett barn sedan tidigare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du din partner lever som sambor är det sambolagen (SamboL) som reglerar vad som sker med er egendom om ni separerar eller om någon av er avlider. Du kan titta närmre på lagen här. Jag kommer kort redogöra för reglerna och vad det får för konsekvenser vad gäller fritidshuset. Jag kommer också gå in på några regler i lagen om samäganderätt. Du kan hitta den lagen här. Längst ner hittar du en sammanfattning och några rekommendationer.

Sambors rätt vid separation eller dödsfall

När en samborelation upphör genom separation ska det genomföras en bodelning om någon av samborna begär det och det inte finns något samboavtal som hindrar det (SamboL 8 § och 9 §). Om relationen upphör till följd av dödsfall kan den efterlevande begära bodelning som då sker innan den avlidnes kvarlåtenskap fördelas enligt arvsregler. I bodelningen ska sambornas samboegendom delas mellan dem.

Samboegendom är parets gemensamma bostad och bohag om det har skaffats för gemensam användning (SamboL 4 §). Det är alltså bara parets gemensamma hem och inre lösöre (exempelvis köksgeråd, möbler och hemelektronik) som de skaffat under eller inför deras relation som inkluderas. I samboegendomen ingår inte sådant som bankmedel och saker som används för fritidsändamål (SamboL 7 §). Ett fritidshus är därför inte samboegendom och ingår inte i en bodelning.

Sambor har inte heller någon arvsrätt om de inte upprättar testamenten till förmån för varandra. En efterlevande sambo kan därför inte göra anspråk på sin avlidna partners kvarlåtenskap.

Samägande av fritidshuset

Eftersom ni köper huset tillsammans men det inte kommer ingå i en eventuell bodelning eller ett arv, så kommer frågor som rör huset i stället hanteras enligt reglerna om samäganderätt. Du och din sambo kommer enligt lagen som samäganderätt att ses som delägare och ska som utgångspunkt ta gemensamma beslut och komma överens i alla frågor som rör förvaltningen av huset (2 §).

Separerar ni betyder det att ni trots separationen kommer vara delägare till huset och måste komma överens om någon av er ska ta över det, köpa ut den andra, om ni ska sälja det eller vidta någon annan åtgärd. Om en av er avlider kommen den efterlevande att förbli ägare av sin andel och den avlidnes dödsbo kommer träda in i rollen som delägare efter den avlidne. Den efterlevande och dödsboet måste i det fallet komma överens om vad som ska göras med huset.

Kan delägare inte komma överens i någon fråga om förvaltningen av samägd egendom kan de ansöka om att en god man tillfälligt ska ta hand om förvaltningen (3 §). På ansökan av en delägare kan egendomen också bjudas ut till offentlig auktion (7 §).

Sammanfattning och råd

Eftersom ni köper fritidshuset tillsammans kommer ni att äga det med samäganderätt. Ett fritidshus ingår inte i en bodelning mellan sambor och en efterlevande sambo ärver inte heller en avlidens sambos andel. Efter en separation kommer ni alltså fortsatt vara ägare av er egen andel och vid dödsfall kommer den efterlevande sambon och dödsboet vara delägare. Ni äger alltså era respektive andelar och den andre kan inte göra något anspråk på den andres andel. Som delägare måste ni dock komma överens och tillsammans besluta om alla frågor som rör förvaltningen av fritidshuset.

Står man kvar som delägare efter exempelvis en separation kan det vara svårt att komma överens om vad som ska göras med huset i fråga om övertagande, försäljning eller liknande. Vid konflikter kan delägare ansöka om god man eller offentlig auktion för att lösa problemet. För att hindra eller underlätta hanteringen av eventuella konflikter i framtiden är det därför bra att skriva ett avtal om samägandet. I ett sådant avtal kan ni bl. a. förtydliga hur stora andelar ni äger, om någon av er ska ta primärt ansvar för förvaltningen, hur en försäljning ska skötas mm. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett sådant avtal kan ni hitta vår onlinetjänst för avtal här.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000