Sålt samma skoter till två personer, vad gäller?

2020-01-14 i Avtal
FRÅGA
Min son sålde skotern åt mig på blocket, hade en som bjöd mer för den,än den som vart lovad i första hand. Nu tänker den första skicka in en stämning på det, har bett om ursäkt och vill att vi ska lösa det, då säger han att det finns bara en lösning är att köpet genomförs, men det går ju inte. Priset som han bjöd var 8000 kr. Vet inte vad jag ska göra. Hoppas att ni kan hjälpa mig.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar informationen i din fråga som att du sålt samma skoter till två personer via en annons på blocket. Jag förstår det som att den första personen vars bud du accepterade erbjöd 8000 kr och att en annan person sedan inkom med ett högre bud, varpå du sålde skotern igen till denna andra person. Jag utgår i mitt svar från att du var införstådd och med på det din son gjorde.

Vad säger lagen?

I svensk rätt sluts avtal genom att en part lämnar ett anbud, varpå motparten svarar med en accept. Detta framgår av 1 § Avtalslagen (AvtL). En stark huvudregel när man håller på med avtal är att ett ingått avtal ska hållas.

Den situation du beskriver är ett exempel på så kallad tvesala, dvs när samma egendom överlåtits till flera personer. Denna situation regleras i den mycket gamla lagen handelsbalken (HB). Enligt 1:5 HB har den som först köpte varan bli den som bäst rätt till densamma. Har något sålts till mer än en person ska alltså första köparen få varan, det är först till kvarn som gäller helt enkelt.

Har varan som köpts inte lämnats ut från säljaren till någon av köparna är detta relativt okomplicerat. Det första köparen får då varan, varpå den andra köparen om han inte kände till att varan redan sålts, får rätt till ersättning för skada som han kan ha lidit på grund av det dubbla köpet. Man kan till exempel tänka sig en situation där den andre köparen har lagt ner pengar på till exempel att förvara varan som han eller hon tror att hon ska få, den investeringen blir värdelös om varan inte levererats och den skadan ska ersättas av säljaren.

Huvudregeln om att den personen som först köpte är den som har bäst rätt till varan har ett undantag. Detta undantag finns i godtrosförvärvslagen (GFL) och innebär att den som förvärvat lösöre (i detta fall en skoter) från någon som inte hade rätt att sälja lösöret ändå kan få äganderätt till det om han fått egendomen i sin besittning och var i god tro. Det här betyder att den andra köparen blir ägare till varan om han tagit emot den och inte känner till att säljaren inte har rätt att sälja varan (säljaren har ju redan sålt varan till någon annan egentligen). Detta följer av 2 § GFL.

I denna situation är det istället den första köparen som har rätt till ersättning för den summa han lagt ner som blir bortkastad om han inte får varan levererad.

Bedömningen i ditt fall

Det framgår inte av din fråga om du redan levererat skotern till den andra köparen eller inte, men med tanke på att du skriver att det inte är möjligt att fullfölja köpet med den första köparen så antar jag att så är fallet. Om den andra köparen inte kände till att din son inte hade rätt sälja skotern (dvs var i god tro) så är det han som numera äger skotern. Den första köparen har då rätt till ersättning för de kostnader han haft för att det utlovade köpet inte blir av. Jag rekommenderar därför att du förlikas med den första köparen och ersätter den summan han eventuellt lagt ner på grund av det tänkta köpet.

Du bör dock se till att han inte kräver dig på mer pengar än den skada han faktiskt lidit. Om han inte lagt ner några pengar alls med anledning av köpet har han ju inte lidit någon skada och har i så fall antagligen inte rätt till någon ersättning. Om han går vidare med stämningen rekommenderar jag att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist för fortsatt vägledning.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1354)
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?
2020-09-13 Framtidsfullmakt - vad är det och hur upprättas en sådan handling?

Alla besvarade frågor (84287)