Sålt egendom innan bouppteckningen

FRÅGA
har blivit kallad till en bouppteckning där jag vet att de sålt av allt lösöre, hur ska jag agera? Tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När en person dör bildas ett dödsbo. Tillgångar och skulder ska utredas sedan kan en bouppteckning upprättas. I bouppteckningen ska samtliga tillgångar och skulder antecknas såsom de var vid dödsfallet och endast dödsboet får förfoga över egendomen. Att sälja egendom innan bouppteckningen är färdig är definitivt inte ok. Man vill kartlägga allt, se till att de som har rätt till betalning/arv får det samt att ingen egendom undandragits. Dödsboet äger egendomen, inte arvingarna. I ditt fall påstår du att detta har skett innan bouppteckningen blivit klar, detta kan alltså i värsta fall leda till straffansvar.

Bouppteckningen ska undertecknas på heder och samvete att uppgifterna stämmer och att inget utelämnats 20:6 2 st ÄB. Om egendom avyttrats och bouppteckningen skickas in till skatteverket för registrering skulle det i värsta fall kunna bli fråga om bedrägeri och förskingring. Men arvingarna/delägarna kan förpliktas återbära egendomen eller ersätta värdet 18:6 ÄB, 22:1 2 st ÄB. Du borde absolut anmäla detta om personerna inte för tillbaka egendomen eller ersätter egendomens värde. Detta kan ju även bli problematiskt om allt redan är sålt till olika personer. Ofta är en jurist inblandad när det är många dödsbodelägare, kan råda dig att först prata med denne om så är fallet eller kontakta en jurist på plats. En polisanmälan kan bli nödvändig.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82752)