Säljares upplysningsplikt vid ohyra

2016-10-25 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag ska sälja min bostadsrätt, och jag undrar vad min upplysningsplikt som säljare är. I min bostadsförening har dom precis gett meddelande att det forekommer ohyre i föreningen, och att fallen som har blivit upptäckt, har blivit behandlat. Min lägenhet har, och är inte utsatt för ohyre. Har jag en plikt att berätta detta vidare till eventuell köpare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med kan det konstateras att en säljare inte har någon generell upplysningsplikt. Fel som köparen exempelvis själv bort ha uppmärksammat vid en noggrann undersökning av bostadsrätten ansvarar du inte för med tanke på att det är köparen som har en undersökningsplikt. Detta medföljer också att fel som köparen av bostadsrätten bort ha förväntat sig med hänsyn till en rad omständigheter såsom pris, skick, ålder och användning - inte heller kan medföra ansvar för dig som säljare. Tilläggas kan konstateras att köparens undersökningsplikt även kan förstärkas, exempelvis om skäl föreligger för köparen att misstänka fel.

Däremot ansvarar man som säljare för s.k dolda fel. Detta är fel som en köpare inte rimligtvis bort/kan ha upptäckt vid en besiktning av bostadsrätten. Ofta är detta fel som visar sig långt senare. Därutöver, är man som säljare skyldig att upplysa köparen om det föreligger väsentliga fel som man själv känt till och köparen kunnat räkna att bli upplyst om.

I ditt fall har er bostadsrättsförening problem med ohyra. Dock framgår det av din fråga att din bostadsrätt inte har råkat ut för detta problem (jag tolkar det som att detta är något som har undersökts och att du sedan fått det bekräftat att det är rent) varför ett väsentligt fel inte kan antas föreligga. En upplysningsplikt för dig som säljare kan inte sträckas så långt till att även omfatta: "eventuellt, framtida fel", för det fall att ohyra skulle komma tillbaka till föreningen exempelvis. Någon plikt för dig att tala om detta för köparen föreligger alltså inte.

Hoppas du fått svar på din fråga! Hälsningar,

Johanna Barfoed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1144)
2021-03-02 Kan min pappa ge mig sin bostadsrätt även fast vi är två syskon?
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp

Alla besvarade frågor (89882)