Säljarens vårdplikt vid fastighetsköp

2016-08-19 i Fel i fastighet
FRÅGA
Jag har sålt en bostadsrätt där jag innan försäljningen uppgav att det fanns tre nycklar till lägenheten. Efter att jag hade flyttstäd så försvann en nyckel som skulle placeras i min dåvarande postlåda.Under tillträdet så informerade jag köparna om den försvunna nyckeln till det nedre låset(det finns även ett säkerhetslås) och de godkände det men uttryckte förhoppning om att den skulle komma fram snart. Nu två dagar efter tillträdet så har köparen hört av sig och hävdat att han/hon känner sig osäker på att endast inneha två nycklar och vill nu att jag ersätter de med ett nytt lås. Är jag skyldig att ersätta deras lås trots att jag inte handlat vårdslöst samt informerat om händelsen som de då accepterade?
SVAR

Gällande fel i bostadsrätten hittar man dessa regler i jordabalkens 4 kapitel, vilket framgår ur köplagens 1 § 4 st.

Som säljare har man en vårdplikt från det att köpet skedde tills den enligt avtalet kommer i köparens besittning, vilket regleras i 4 kapitlet 11-12 §§ i jordabalken. Här är det tillräckligt att man som säljare är vållande till skadan, vilket är svårt att komma undan i ditt fall då det lyder under ditt ansvar att ha ordning på nycklarna och sällan går att hänföra till någon annan.

Att ni har kommit överens om annat skulle mycket riktigt kunna stryka ditt ansvar, men rent praktiskt måste du även kunna bevisa denna överenskommelse vilket allt som oftast ter sig mycket svårt således det inte skett skriftligen.

Med andra ord är du skyldig att ersätta skadan i form av exempelvis avdrag på köpeskillingen.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (438)
2021-01-15 Kan nya ägare reklamera tjänst som de inte köpt?
2020-12-28 Fel i fastighet
2020-12-25 Kan man kräva att säljaren ersätter fuktskadad parkett i den sålda lägenheten?
2020-12-25 Vem kan man vända sig vid fel i fastighet om säljaren är avliden?

Alla besvarade frågor (88082)