Säljarens rätt att häva levererad vara

FRÅGA
Hej när kan en säljare häva ett kontrakt enligt distans avtalslagen.... Säg att dom levererat vara till mitt hushåll kan dom häva köpt och kräva tillbaka vara
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Distansavtalslagen reglerar avtal som har ingåtts på distans (via internet, telefon osv.) men innehåller inga regler om hävning. Distansavtalslagen är en konsumentskyddslagstiftning och reglerar ångerrätt och annat skydd för konsumenten men reglerar alltså inte någon hävningsrätt för säljare. Vill en säljare häva ett köpeavtal som ingåtts med en konsument får man istället kika på konsumentköplagen (KKL).

Enligt KKL får säljaren häva köpet om köparen är i dröjsmål med betalningen och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott (40 § KKL). Däremot kan säljaren inte häva köpet om varan har avlämnats till köparen om säljaren inte har förbehållit sig den rätten i avtalet (så kallat återtagandeförbehåll). Säljaren får i sådant fall istället kräva fullgörelse.

Sammanfattningsvis har säljaren ingen hävningsrätt (1) då hela priset har betalats (2) då varan är i köparens besittning och inget återtagandeförbehåll finns och (3) då dröjsmålet inte är av väsentlig betydelse för säljaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (335)
2020-01-23 Konsumenttjänst – fast eller löpande pris utifrån offert?
2019-12-31 Fel i tjänst hos bilverkstad
2019-12-27 Vad gäller när verkstaden misslyckas med att reparera ens bil?
2019-12-26 Säljarens rätt att häva levererad vara

Alla besvarade frågor (76499)