Säljarens ansvar för gemensamma utrymmen

2019-12-08 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,För två månader sedan sålde vi rätten att nyttja lägenhet (andel) i en brf.Att vi har upplysningsplikt avseende själva lägenheten är vi införstådda med. 1) Har vi upplysningsplikt även när det gäller byggnader (cykelförråd), brygga, lusthus etc som är uppförda på mark som tillhör bostadsrättsföreningen?Vid försäljningen omnämndes enbart andelen (lägenheten). 2) Kan avtalet hävas från köparens sida om det skulle uppdagas något med byggnader som står på brf:ens mark?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En bostadsrätt är, som du nämner i frågan, en andel i en bostadsrättsförening. Vid en försäljning utgör bostadsrätten lös egendom, varpå köplagen blir tillämplig.

Köparens undersökningsplikt
Enligt 20 § köplagen har köparen en långtgående undersökningsplikt, som innebär att alla fel som denne borde hittat vid en besiktning inte kan göras gällande mot säljaren i efterhand. Endast s.k. dolda fel kan åberopas mot säljaren i andra hand. Undersökningsplikten får bedömas från fall till fall, men påverkas av bl.a. ålder, skick och pris på bostadsrätten. Om bostadsrätten var i dåligt skick och sålts för en låg köpeskilling kan man inte förvänta sig lika mycket som av en bostadsrätt i nyskick med en högre köpeskilling.

Med det sagt åligger det köparen att undersöka övriga ytor som kan nyttjas i bostadsrättsföreningen, bl.a. tvättstuga, förråd och cykelförråd. Detta är utrymmen köparen lätt kunnat undersöka existensen av vid en kommunikation med säljaren och dessutom kunnat kontrollera skicket av innan tillträde.

Säljarens upplysningsplikt
Utifrån köplagen finns det ingen allmän upplysningsplikt för säljaren för eventuella fel i bostadsrätten. Det finns följaktligen ingen skyldighet för säljaren att upplysa köparen om eventuella byggnader som tillhör bostadsrättsföreningen. Om säljaren däremot underlåtit att informera om fel eller brister som varit väsentliga för köparen, kan säljaren få ansvara för detta.

För att säljaren ska ansvara för en byggnad som finns på föreningens mark torde det krävas att säljaren gjort en utfästelse i avtalet om att en viss byggnad finns, och att detta kan antas ha inverkat på köpet av bostadsrätten (jfr 19 § st. 2 köplagen). Om så inte är fallet finns det inte grund för köparen att häva avtalet på grund av att byggnaden inte finns eller att fel förekommer i den.

Du beskriver i din fråga att enbart lägenheten nämns i ert avtal. Köparen kan således inte göra gällande fel i byggnader som är uppförda på bostadsrättsföreningens mark. Om köparen har något att invända mot skicket av bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen får denne således höra av sig till föreningen och kräva att åtgärder vidtas. Säljaren har inget ansvar för detta.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du har även valt telefonuppföljning till din fråga och jag har kontaktat dig på mail med förslag på tid. Återkom gärna till mig så snart du kan om du behöver boka om tiden.

Med vänliga hälsningar,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1027)
2020-05-21 Fel i bostadsrätt
2020-05-20 Vad kan jag göra åt störande grannar i min bostadsrättsförening?
2020-05-20 Nyproducerad bostadsrätts boarea avviker frånval som står i avtalet
2020-05-16 Blir en medlåntagare automatiskt delägare i bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (80291)