Säljaren vill inte längre sälja bilen pga bättre bud

2016-01-22 i Avtal
FRÅGA
Säljaren bryter de muntliga avtalet på grund av han fått ett bättre bud på bilenPåpekar att vi ingått avtal han svarar att han inte vill sälja nu ??
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte hur avtalet ser ut eller vad som har sagts men det kan till exempel nämnas att om säljaren går med på att sälja bilen "under förutsättning att ingen annan bjuder mer" så är naturligtvis inget avtalsbrott begånget.

Med utgångspunkten att ett avtal har ingåtts gäller principen pacta sunt servanda som innebär att avtal ska hållas. Avtalet är således bindande för såväl säljaren som köparen. Att dra sig ur är enligt huvudregeln inte okej, och det finns inte heller något undantag som aktualiseras på grund av ett bättre bud.

Av Köplagen följer att du till exempel kan kräva fullgörelse men förmodligen är det skadestånd som i slutändan torde aktualiseras, rätten till skadestånd följer såväl av allmänna avtalsrättsliga principer som av Köplagen.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1361)
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?
2020-10-11 Kan man ha flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?
2020-10-09 Kan man frånträda ett avtal som man inte har nytta av?

Alla besvarade frågor (85162)