Säljaren vill häva köp av fastighet

2015-08-31 i Köpavtal
FRÅGA
Säljaren kan inte fullfölja försäljningen då han inte kan få lös pantbrev på en del av skulden och vill nu häva köpet. Kan jag kräva skadestånd från säljaren och vilken storlek kan jag kräva
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag utgår från att din fråga gäller köp av en fastighet och att ni skrivit ett köpekontrakt som uppfyller formkraven i jordabalken 4 kap 1 §. För att säljaren då ska kunna häva köpet på grund av att denna inte kan få lös pantbrev måste det stå med som ett svävarvillkor i köpekontraktet, jordabalken 4 kap 3 § 1 p. Svävarvillkor är villkor som gör att fastighetsköpets fullbordan är beroende att ett eller flera villkor. För att svävarvillkor ska gälla krävs vidare att villkoret upprepas i ett eventuellt köpebrev, jordabalken 4 kap 6 §. Ett svävarvillkor som avtalas att gälla för längre tid än två år gör hela fastighetsköpet ogiltigt, se jordabalken 4 kap 4 § 1 st.

Detta innebär i ditt fall att om det inte finns något svävarvillkor i köpekontraktet som reglerar detta har säljaren inte rätt att häva köpet.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (176)
2020-06-23 Är ett sms om fastighetsöverlåtelse bindande?
2020-04-30 Kan säljare välja annan budgivare än den som budat högst?
2020-03-17 Vad gäller för gåvobrev vid fast egendom?
2020-03-11 Kan jag ge en fastighet till mina barn?

Alla besvarade frågor (81778)