Säljaren garanterar att han är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten

2017-10-29 i Avtal
FRÅGA
Hej,Vid fastighetsöverlåtelser mellan juridiska personer t ex aktiebolag brukar brukar det stå "Säljaren garanterar att han är civilrättslig och lagfaren ägare". Men i köpeavtal mellan privatpersoner står det vanligen endast "Säljaren garanterar att han är lagfaren ägare". Varför är denna skillnad vanlig? Beror det möjligen på olika skadeståndsprinciper mellan juridiska och fysiska principer i det fall det skulle visa sig att säljaren inte var ägare till fastigheten? Jag frågade en privatmäklare om detta och fick svaret att om säljaren är ett dödsbo skrev de även "civilrättslig" men inte annars. Hur ligger detta till med användning de olika ordalydelserna?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Sådana garantivillkor som föreskriver att säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare tar sikte på två situationer. Att säljaren är garanterad civilrättslig ägare över egendom innebär att säljaren har äganderätten över föremålet som grundar sig i exempelvis ett arvskifte eller avtal. Dödsbon kan ha flera dödsbodelägare med likadelad arvsrätt till en fastighet och då kan det vara bra att ha en garanti från säljaren att han eller hon har erforderligt samtycke från övriga dödsbodelägare att sälja fastigheten. En sådan garanti skyddar även köparen mot anspråk från tredje man som tidigare ingått ett avtal med säljaren om köp av egendomen - så kallad tvesala. Dödsbodelägare som går miste om arvsrätt på grund av att egendom överlåtits utan samtycke av annan delägare eller en tredje man som köpt egendomen tidigare, kan rikta skadeståndsanspråk mot delägaren eller den som köpt egendomen i ond tro. Med ond tro avses att köparen visste om eller borde ha vetat om att samtycke saknades från övriga dödsbodelägare eller, vid exemplet om tvesala, att säljaren redan sålt egendomen tidigare. De civilrättsliga garantivillkoren är alltså juridiska skydd mot skadeståndsanspråk från tredje man. Garanti att säljaren är lagfaren ägare betyder att säljaren är registrerad ägare till fastigheten och har lagfart på den hos Lantmäteriet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1536)
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt

Alla besvarade frågor (95783)