Säljaren går i konkurs innan vara levererats

Hej,

Jag har en firma och köpte en del saker, såsom en symaskin för 20 000 kr till min firma med leverans inom en vecka från ett annat företag låt oss säga A. Passade på och köpte även tyg för 10 000 kr som skulle levereras så snart företaget fått denna levererad från sin leverantör. Jag betalade allt direkt och kontant. Innan leverans hunnit äga rum försattes företaget som vi då kallar A i konkurs. Vilka rättigheter har jag här? Kan jag få mina pengar tillbaka för båda varorna?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När du köper en vara från ett företag och ska få den levererad och säljaren hinner gå i konkurs innan du får dina varor aktualiseras ett sakrättsligt problem. Alltså att säljarens borgenärer/konkursbo gör anspråk på samtlig egendom i säljarens besittning, inkl. varorna som du köpt (vilka troligen ligger kvar på säljarens lager). Konkursboet vill få in så mycket egendom och kapital som möjligt för att betala till borgenärerna & du vill så klart få dina varor du beställt och betalat.

För att bli sakrättsligt skyddad (skyddad i liknande situationer du nu befinner dig i) vid ett köp av lös egendom krävs vanligtvis att föremålet har förflyttats från säljaren eller är påväg till dig (vilket inte skett) eller att säljaren har förlorat sin rådighet över egendomen. Alltså att säljaren inte får förfoga över den. Ett rådighetsavskärande kan ske genom att varorna registreras enligt lag om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (LkL). Det förekommer inte lika ofta idag men köparen kan uppnå borgenärsskydd genom att kungöra köpet i dagspress (tidning) & sedan registrera ett skriftligt bevis på köpet hos Kronofogdemyndigheten 1 § LkL. Då dessa krav är uppfyllda löper en karenstid på 30 dagar innan köparen får borgenärsskyddet 3 §. Detta blir inte tillämpligt i ditt fall & det kan inte göras i efterhand.

När det gäller konsumenter så blir man skyddad mot säljarens borgenärer direkt genom köpeavtalet. Om en konsument beställt en vara och säljaren sedan går i konkurs så är man skyddad genom avtalet i sig 49 § konsumentköplagen. Detta gäller tyvärr inte heller för din del då det verkar framgå att du köpt varorna för/genom din firma och du får därför inget konsumentskydd. Eftersom varorna fortfarande är i säljarens besittning och något rådighetsavskärande inte skett (säljaren kan fortfarande förfoga över egendomen), så kommer troligen varorna ingå i konkursboet & du får sedan en oprioriterad fordran i företagets konkurs. Det betyder att du eventuellt får tillbaka pengarna efter att de borgenärer med separationsrätt och förmånsrätt enligt förmånsrättslagen fått sina pengar. Du verkar inte ha några speciella rättigheter eller någon särställning i säljarens konkurs och det beror då på hur mycket pengar som blir över efter att utdelning skett till dem med säkerheter/skydd.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lisa OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo