Säljaren avbryter affär

2017-08-17 i Avtal
FRÅGA
Hej! Köpte trumset på Blocket 14 aug. Vi var överens, swischade 500:-, skulle hämta 18e. Den 15e fick jag sms, typ - "Hans son tyckte han sålt trummorna för billigt o nu ville han ha mer pengar" (= Han har fått ett högre bud) Jag skrev att "vi gjort affär o att det inte kan va mitt fel att han säljer "för billigt" Han skriver "Absolut inte, men betala mer i goodwill, jag avbryter affären o swischar tillbaka 500:-" Jag skrev "Affären är ju gjord? Kan du bestämma att VI avbryter affären?" Han swischar 500:- Anledningen till att jag vill dra detta vidare är att detta inte är första gången detta händer mig o börjar tröttna. Skulle vilja fråga om du/ni tror detta håller i Tingsrätten, vill ju inte stå och betala hans rättegångskostnader efteråt ;) Har bild på annonsen taget med telefon och som sagt dessa sms.
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Säljaren är bunden av avtalet - Ett avtal föreligger

Genom överlämnandet och mottagandet av handpenningen har båda parterna visat att ni förbinder er till avtalet. I och med detta så kan vi konstatera att handpenningen pekar på att det det finns ett avtal om köp av trumset mellan dig och säljaren som är juridiskt bindande. Eftersom ni har ingått ett avtal är säljaren därför bunden av det enligt principen om "pacta sunt servanda" - som innebär att "avtal ska hållas".

Säljaren är i dröjsmål

Eftersom det rör sig om två parter som har upprättat ett avtal och som dessutom är privatpersoner är även Köplagen (KöpL) tillämpbar.

Eftersom säljaren inte levererar trumsetet i tid (dvs. den 18e augusti som ni kom överens om) är denne i dröjsmål med varans avlämnande. Vad som händer om en säljare är i dröjsmål behandlas i 22 § KöpL. Du som köpare har då rätt att kräva fullgörelse eller att häva köpet. Du kan även kräva skadestånd för eventuell skada som du har lidigt genom det faktum att varan inte har överlämnats pga. avtalsbrott, jfr 27 § KöpL. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet.

Kan säljaren undgå att fullgöra köpet?

För fullgörelse gäller att säljaren måste fullgöra om det inte föreligger hinder som han inte kan övervinna. Helt enkelt: skulle fullgörelsen förutsätta orimliga uppoffringar behöver säljaren inte fullfölja affären, jfr 23 § KöpL. I ditt fall kan jag inte se att så är fallet.

Det är av vikt att du framställer kravet om fullgörelse till säljaren i rätt tid. I KöpL regleras det i 29 § där det står att köparen inom skälig tid måste meddela säljaren att han vill häva eller vill kräva skadestånd.

Du kan alltså kräva att säljaren fullgör köpet

Du har alltså rätt att kräva att säljaren fullgör köpet och håller sin del av avtalet. Vägrar han har du däremot rätt att kräva skadestånd (om du har lidit skada) på grund av avtalsbrott.

Kommer det att hålla i tingsrätten?

Jag vågar inte svara på rak arm om du kommer ha framgång i en tvist vid tingsrätten. Av den information som du har gett verkar du absolut ha goda möjligheter till framgång, framförallt eftersom du har skriftliga bevis om ett avtal, men jag behöver ytterligare information för att kunna ge dig ett bättre svar. Vinner du tvisten så står givetvis motparten som huvudregel för dina rättegångskostnader, precis som du har nämnt. Därav hade jag rekommenderat dig att ta hjälp av ett ombud, för att ha ännu bättre chanser.

Önskar du kontakt med ett ombud rekommenderar jag att du tar hjälp av vår juristbyrå genom att boka en tid här till höger.

Allt gott och lycka till med ditt ärende,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1511)
2021-07-27 Måste man betala hyra om man inte sammanbor längre och avtal saknas?
2021-07-25 Hur ingås ett giltigt avtal?
2021-07-20 Hur övergår äganderätten till en hund?
2021-07-20 Får en näringsidkare neka en kund på grund av dennes kön?

Alla besvarade frågor (94270)