Säljaren av fastigheten har ingen upplysningsplikt

2017-06-09 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej! Vi har precis köpt ett hus som är uppvärmt med en luftvärmepump som värmer upp genom golvvärme. Nu har vi upptäckt att två av rummen inte har någon golvvärme och alltså inte har någon uppvärmning. Vi upplever att man har underlåtit att berätta för oss att alla rum inte har uppvärmning. Dessa två rum ligger i norrläge och är det kallt ute blir det oerhört kallt i dessa rum. Var det vårt ansvar att ta reda på att all uppvärmning fungerar som den ska eller är det säljaren som gjort fel i detta läge?Vänligen
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om fastigheten avviker från vad som följer av avtalet eller vad du som köpare med fog kan förutsätta vid köpet har man rätt till avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Som köpare får man dock inte åberopa fel som man borde upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet (4 kap. 19 § jordabalken).

Det innebär att man som köpare har undersökningsplikt vid köp av fastighet. Det finns däremot ingen upplysningsplikt för säljaren. Säljaren har alltså ingen skyldighet att upplysa er om uppvärmning av huset, förutsatt att ni inte frågat specifikt om uppvärmning i huset - men av frågan framgår inte att så vore fallet. Eftersom avsaknaden av uppvärmning i de aktuella rummen hade upptäckts vid en undersökning har ni inte rätt att göra felet gällande mot säljaren.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (464)
2021-07-27 Felaktig area vid fastighetsköp
2021-07-27 ger fel i objektbeskrivningen rätt till ersättning?
2021-07-26 Hur kan jag kräva prisavdrag från säljaren, då fastighetsköpet inte stämmer med köpeavtalet?
2021-07-13 Dolt fel i fastighet, kakel- och klinkerplattor lossnar?

Alla besvarade frågor (94603)