FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt30/03/2017

Säljaren av en bostadsrätt har uppgett fel antal kvadrameter, kan vi få pengar tillbaka?

Hej,

Jag och min sambo har köpt en bostadsrätt i ett projekt där man byggt om en gammal skolbyggnad till lägenheter. Projektet räknas som nyproduktion.

I projektbeskrivningen (inte något avtal) står att eftersom det är en ombyggnad kan storleken på lägenheten förändras med +/-5% utan att något prisavdrag kommer göras.

Nu har vi varit inflyttade i ca ett år och vi hade ut en mäklare för att kunna lägga om våra lån och han sa att lägenheten känns mindre än de 72 kvm den är såld som.

Jag har nu mätt lägenheten. Både på ritning och på ”riktigt” och lägenheten är 66,5 kvm. Dvs en skillnad på 7,6%. Kan vi kräva att få tillbaka några pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Köp av en bostadsrätt faller inte in under Jordabalkens regler utan den tillämpliga lagstiftningen är Köplagen.

Kan ett felaktigt m2 vara ett fel i bostaden som det går att få prisavdrag för?

Din lägenhet var enligt avtalet, som du ingick med säljaren, 72m2 +/- 5%. Eftersom säljaren har gett dig den uppgiften så ska du som köpare som utgångspunkt kunna lita på den. Din undersökningsplikt före köpet är inte lika sträng vid köp av bostadsrätt som vid köp av en fastighet så den felaktiga uppgiften kan därför röra sig om ett fel som du har rätt till ett prisavdrag för (Köplagen 17§ och 30§).

För att kunna göra felet gällande så krävs det att du reklamerar i rätt tid.

Domstolspraxis är att en reklamation ska göras ca. 2-3 månader efter att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet (Köplagen 32§). Det som är kruxet i din fråga är vid vilken tidpunkt som du borde ha upptäckt felet.

Du som köpare har en skyldighet att undersöka lägenheten efter att du har fått tillträde till den, i praktiken så är det den tidpunkt då du får nycklarna till lägenheten (Köplagen 31§). I denna undersökning så brukar det sägas att du ska kontrollera det du ser. Du borde alltså även ha kontrollmätt bostaden, speciellt med tanke på att det i projektbeskrivningen står att storleken kan variera. Om du hade mätt bostaden så hade du upptäckt felet och det är alltså från den tidpunkten som du har 2-3 månader på dig att reklamera.

Nu har det gått ca. ett år sedan du fick tillgång till lägenheten och du har därför inte längre rätt att reklamera detta fel till säljaren.

Sammanfattning

Trots att det kan vara ett fel i bostaden så har reklamationstiden gått ut och därför så kan du inte reklamera det.

Mitt råd till dig är ändå att du vänder dig till säljaren och påpekar felet. Företaget har kanske en intern policy att de tillämpar längre reklamationstider än den som köplagen anger.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars så får du väldigt gärna återkomma!

MVH

Måns LundvallRådgivare