Säljare (näringsidkare) vill drar sig ur överenskommet avtalsinnehåll och exkludera sänggavel från paketpriset i efterhand.

2020-07-25 i Avtal
FRÅGA
Vi var och kollade på säng och fick ett bra erbjudande på kontinental säng, sänggavel och bäddmadrass för 24995 krSäljaren nämnde flera gånger att sänggaveln var med i priset, fast vi ville inte ha den först i början men gick med på hela paket priset och betalade handpenning för allt med 5500 kroch allt var klartMen sedan ringer hon två dagar efter och säger att sänggaveln Är inte inräknad i detta priset utan vi får betala extra om vi ville ha denna till för 4000 kr och detta var ett bra pris.Men vi har ju kommit överens om allt och det står även på kvittot Att sänggaveln är med i priset vi fick och det står på kvittot.Har vi rätt som kund ? Eller säljaren?Skall vi stå på oss att sänggaveln ingår eftersom vi har ju diskuterat fram till detta pris 24995:-
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Förtydligande

I mitt svar kommer jag att utgå från att säljaren är en näringsidkare. Skälet till det är att uppgifterna i din fråga tyder på att säljaren är näringsidkare; dina ordval "kund" och "erbjudande".

Beskrivning av rättsläget

Ni fick ett erbjudande på kontinental säng, sänggavel och bädmadrass för 24995 kr. Ni slöt ett avtal innefattande detta erbjudande enligt anbud och accept modellen, se 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

Men säljaren ångrar sig när avtal väl har kommit till stånd. Frågan är då om säljaren kan dra sig ur ett juridiskt bindande och gällande, avtal. Svaret är enkelt. Återkallelsen måste – för att få rättsverkan – ha kommit er till handa innan ni har tagit del av säljarens anbud/accept 7 § AvtL. Översatt till ert fall, har återkallelsen inte inkommit i rätt tid. Säljaren har nämligen ringt först två dagar efter att budet kommer er till handa. Därmed kan säljaren inte dra sig ur avtalet. Avtal ska hållas enligt en allmän rättsgrundsats (pacta sunt servanda). Således är säljaren bunden till såväl avtalet i helhet som till pris och vilka delar som ska ingå. Allt bekräftas av kvittot, som är ett utmärkt bevismedel vid händelse av tvist.

Naturligtvis har ni rätt som kund. Sänggavel ska ingå enligt avtal. Får ni inte med sänggaveln föreligger fel enligt 16 § konsumentköplagen (KKL) och då kan ni göra påföljder såsom prisavdrag eller hävning och skadestånd se 22-30 § KKL. Det ligger alltså även i säljarens intresse att de inkluderar sänggaveln.

Handlingsplan

- Informera säljaren om ert bindande avtal vari sänggaveln inkluderades. Säljaren har inte rätteligen återkallat sitt bud. Avtal ska hållas pacta sunt servanda. Det bästa för er båda är om säljaren själv rättar felet, beskriv i korthet svarets innehåll för säljaren.

- Utelämnar säljaren sänggaveln, kan ni med stöd av konsumentköplagen göra gällande påföljder. Observera dock reklamationsregeln i 23 § KKL.

- Rättar sig säljaren inte efter er anmodan, kan ni anmäla fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vars beslut företag i de flesta fall rättar sig efter https://www.arn.se.

- Rättar sig säljaren inte efter ARN:s beslut, återstår alternativet stämningsansökan hos tingsrätt.

- Vill ni ha professionell hjälp att gå vidare med ert fall är ni välkomna att boka en tid med någon av Lawlines skickliga jurister https://lawline.se/boka.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1427)
2021-02-22 Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?
2021-02-22 Deposition och avbokning i avtal
2021-02-21 Lån om man sitter i fängelse?
2021-02-21 Kan man ingå avtal där betalning ska ske vid försäljning?

Alla besvarade frågor (89565)