Säljare av fastighet med dolda fel hänvisar eventuella ersättningsanspråk till annan

2017-12-31 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej,Vi köpte en villa för 4 år sedan. Säljaren var ett Aktiebolag.Nu har vi, efter ett vattenläckage, upptäckt att det finns dolda fel i våtutrymmena (dusch och VVS är felaktigt monterade, vilket inte gick att se vid en besiktning).Aktiebolaget hävdar det är ansvarsförsäkringen hos den hantverkare som byggde toaletten som ska täcka kostnaden. Men hantverkaren svarar inte på vår kommunikation.Om det säljande bolaget är nedlagt och inte finns längre, har inte ägaren till aktiebolaget något ansvar? Eller "försvinner" ansvaret när bolaget inte längre finns aktivt?Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler

Enligt 19 § jordabalken (JB) har köparen rätt till avdrag på köpesumman om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. I andra stycket framgår att enbart fel som inte borde ha upptäckts vid en sådan besiktning som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid köpet, dvs. dolda fel såsom i ditt fall. Köparen måste dessutom enligt 19 a § JB reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Av 19 b § JB framgår även att preskriptionstiden för en fordran på grund av fel i fastigheten är 10 år, denna tid förlängs med ytterligare 10 år för varje gång du avbryter preskriptionen. Bestämmelsen i 5 § preskriptionslagen anger på vilka sätt du kan avbryta preskriptionen.

Vem ska anspråket riktas mot?

Såsom du ser ska ett anspråk på prisavdrag på grund av fel riktas mot säljaren. Såvida säljaren inte är hantverkaren, ska reklamation och anspråk på prisavdrag riktas mot aktiebolaget. Om bolaget är nedlagt, är det istället ställföreträdaren eller ägaren som personligen bär ansvaret. Ansvaret försvinner inte enbart på grund av att bolaget inte längre är aktivt.

Ditt fall

Min rekommendation är att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om rättshjälpen i hemförsäkringen täcker rättsliga kostnader för att pådriva en process mot säljaren i just den här frågan. Det finns en hel del rättstvister som hemförsäkringen normalt inte täcker. Din situation torde emellertid omfattas av rättshjälpen.

Svaret ingår i gratisrådgivningen och jag hoppas att du varit nöjd med den. Kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) om du har fler frågor om hur du kan gå vidare och hur vi kan hjälpa dig tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.

Vi på Lawline önskar dig ett gott nytt år och god fortsättning!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (486)
2021-12-30 Fel i gammal byggnad
2021-12-07 Kan ett dödsbo friskriva sig från dolda fel?
2021-11-30 Dolda fel i fastighet
2021-11-13 Avsaknad av bygglov trots utfästelse om att lov finns - fastigheten felaktig?

Alla besvarade frågor (98657)