Sälja vidare böcker

2021-08-05 i Immaterialrätt
FRÅGA
HejVår företagsidé är som följer:Vi vill på vår hemsida samla och sälja böcker som har med en hållbar livstil att göra. Ett brett segment, men som ändå kan vara svårt att hitta på de stora boksidorna.Nu undrar vi om vi kan sälja en bok i vår ebutik och sedan själva som vanlig kund köpa in boken hos t ex bokus eller adlibris för vidarebefordran till vår kund?Tanken är att vi ska lägga på en mindre summa på priset hos bokus/adlibris när vi sätter vårt pris, t ex 10 kr. Det är tänkt som en betalning för vår service.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Jag tolkar din fråga som att du funderar på om du kan bedriva en e-handel som köper in varor från andra butiker och sälja med en viss prisökning.

Upphovsrätt

Författaren till ett litterärt verk har upphovsrätt till det (1 § upphovsrättslagen). Upphovsmannen har ensamrätt till spridning av exemplar av verket till allmänheten, t.ex. försäljning, utlåning och uthyrning (2 § upphovsrättslagen). Under vissa förutsättningar förlorar upphovsmannen rätten att kontrollera spridningen. Man brukar säga att spridningsrätten är konsumerad. Ensamrätten anses konsumerad då ett exemplar har överlåtits inom EU med upphovsmannens samtycke (19 § upphovsrättslagen). Det är alltså inget upphovsrättsligt intrång att sälja vidare en bok som redan finns till salu på marknaden.

Varumärkesintrång

Att man under vissa förutsättningar kan få varumärkesskydd regleras i varumärkeslagen. Ensamrätten som då förvärvas hindrar dock inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, fört ut under varukännetecknet på marknaden inom EU (1 kap. 12 § varumärkeslagen). Man säger då att ensamrätten konsumeras.

Sammanfattning

Det finns inga immaterialrättsliga hinder mot att du köper varor från andra butiker och säljer vidare, eftersom verken redan finns på den öppna marknaden. Således har innehavaren/ innehavarna av ensamrätten till verket och varumärket i fråga konsumerat sin ensamrätt. Det finns inte heller andra hinder från din affärsidé. Dock kan de butiker som du ämnar köpa böcker från neka er, eftersom avtalsfrihet gäller och var och en själv får bestämma vem man ska sälja till och inte.

Om du skulle vilja ha mer hjälp kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du skulle vara intresserad av detta eller om du har några funderingar om mitt svar är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96428)