FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt29/11/2014

Sälja tavlor med kända citat

Är det tillåtet att skapa en produkt, tex tavla med ett citat från någon känd person för att sälja i webbshop?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

För att kunna besvara frågan måste vi ställa oss två delfrågor: 1) Skyddas citatet av någon upphovsrätt och 2) Utgör försäljning av tavla med citatet ett upphovsrättsligt intrång?

1) Det är svårt att ge ett generellt svar på den här frågan. Eftersom det inte finns någon databas över upphovsrättsskyddade verk är det svårt att veta säkert om ett verk är skyddat eller ej. Det man får titta på är om texten är originell. Om det rör sig om t.ex. en bok av en författare eller ett tal som en känd person har hållit är det troligt att det rör sig om ett skyddat verk. Upphovsmannen har då ensamrätt till att båda kopiera verket (och delar av det såsom citat) samt göra det tillgängligt för allmänheten.

2) När du säljer tavlor utgör det intrång i både kopieringsrätten och "offentliggörarrätten". Det finns ett undantag för citat i svensk upphovsrätt som du finner https://lagen.nu/1960:729#P22S1. Enligt den gäller dock att citatet inte ska utgöra den huvudsakliga delen av det nya verket. Ett exempel på när citering är tillåtet är om du skriver en bok och vill använda någon annans uttalande för att belysa ett argument som du anger. Om du istället skriver citatet på en tavla och säljer utgör citatet huvuddelen av produkten vilket enligt min bedömning inte ryms inom undantaget.

Svaret blir därför att om det rör sig om en text eller annat verk som är så pass originellt att det skyddas av upphovsrätten så får du inte, utan upphovsmannens tillstånd, trycka dessa på tavlor och sälja till allmänheten. Det utgör intrång i upphovsmannens ensamrätt enligt URL 2 §, se https://lagen.nu/1960:729#P2S1. 

Mitt råd är därför att om möjligt höra med upphovsmannen för att få tillåtelse alternativt använda sig utav verk som inte är upphovsskyddade såsom de där upphovsmannen varit död i minst 70 år.

Hoppas att du är nöjd med ditt svar.

Vänliga hälsningar,

Thomas BorgenfalkRådgivare