Sälja sambons hund utan tillåtelse

FRÅGA
Vad gäller om jag säljer min sambos hund, utan hennes medgivande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du gör dig skyldig till brott om du säljer annans egendom utan tillåtelse. Regler om brottsliga handlingar regleras i Brottsbalken (BrB). Jag utgår från att du har fått hunden i din besittning lagligt dvs. att din sambo exempelvis har lånat ut hunden till dig för att du ska vakta den.

Den som vidtar en åtgärd med egendom som en annan person har äganderätt till och som genom handlingen berövas sin rätt till egendomen döms för olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § BrB. Det innebär att om du säljer hunden utan din sambos tillåtelse begår du en straffbar handling och straffet för den som döms för brottet är böter eller fängelse i högst ett år.

Hoppas detta besvarar din fråga,

Vänligen,

Fredrika Sköld
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (202)
2021-05-17 Vad kan man göra om man inte får tillbaka sovartiklar från exet?
2021-05-07 Vad kan man göra när ens före detta sambo lämnat kvar sina saker?
2021-05-07 Sälja sambons hund utan tillåtelse
2021-05-03 Felbetalning till konto och preskriptionstid

Alla besvarade frågor (93136)