FrågaFAMILJERÄTTGod man25/06/2017

Sälja gemensam bostad när maka lider av alzheimers

Min fru har drabbats av alzimers vi står båda för lägenhet och fritidshus och lån ang fritidshuset har vi ett inbördes testamente som säger att den som överlever den andre får ha kvar huset så länge den vill. Hon måste snart in på ett boende för dementa min fråga är att om jag måste sälja hus eller lägenhet kan jag göra det när vi båda står som ägare?

Måste jag ha en fullmakt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att er lägenhet och ert fritidshus utgör giftorättsgods och att ni samäger båda dessa. Varken lägenheten eller fritidshuset får säljas av någon av er utan den andras samtycke (genom fullmakt). Detta framgår uttryckligen av 7 kap. 5 § äktenskapsbalken. Ett sådant samtycke måste vara skriftligt för att vara giltigt. Bevittning är inte nödvändigt för dess giltighet.

Personer som lider av psykisk sjukdom har ibland begränsad rättshandlingsförmåga, vilket innebär att man inte alltid kan ingå avtal med bindande verkan. Huruvida alzheimers hör till denna kategori av psykiska sjukdomar får bedömas i varje enskilt fall. Hovrätten har i ett avgörande, med stöd av läkaruttalanden, uttalat att sviktande minnesförmåga inte är detsamma som att personen saknar omdöme eller förmåga att förstå sammanhang. Utgången i målet blev att en person som led av alzheimers inte saknat förmåga att förstå vad avtalet innebar och vilka konsekvenser det hade (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14).

Det är alltså möjligt för dig att sälja både lägenheten och huset med stöd av ett skriftligt samtycke från din hustru alternativt att ni säljer dessa gemensamt. Om hon inte är i stånd att ingå avtal (vilket är en delvis medicinsk bedömning som jag inte kan göra), måste ni ansöka om att en god man ska förordnas för henne via tingsrätten. En sådan god man kan med bindande verkan lämna ett sådant samtycke i sin hustrus namn, om den gode mannen anser att det ligger i din hustrus intresse. Detta framgår av 11 kap. 4 § föräldrabalken.

Hör av dig om något är oklart i svaret.

Med vänlig hälsning,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”