FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt25/11/2019

Sälja fastighet utan alla dödsbodelägares samtycke?

Hej! Vid ett arvstviste mellan 4 syskon vill ett barnbarn köpa huset som finns i dödsboet. Måste alla bröstarvingar godkänna detta köp eller räcker det med majoriteten. Jag som frågar vill att det ska ut till mäklare för att få ut bästa möjliga pris. Med vänlig hälsning, undrande

Lawline svarar

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Jag har tolkat din fråga som att det är fyra syskon som utgör dödsboet, där ett barnbarn vill köpa fastigheten. Gällande om alla bröstarvingar måste godkänna att barnbarnet vill köpa huset finns regler om det i ärvdabalken. Som huvudregel ska dödsbodelägare (vilket i detta fall de 4 syskonen tordes vara) vara överens om alla förvaltningsåtgärder som rör dödsboet.

Dödsbodelägare har dock rätt att hos tingsrätten ansöka om att en boutredningsman ska ta över förvaltningen av dödsboet (19:1 ÄB). Utredningsmannen kan dock inte sälja fastigheten utan alla dödsbodelägares samtycke (19:13 ÄB). Om de inte lämnar sitt samtycke kan boutredningsmannen ansöka om tillstånd i domstol att sälja den. Domstolen kommer då se till omständigheterna för att göra sin bedömning, försäljning lär godkännas om inte det finns särskilda skäl (särskilda skäl kan vara att någon av dödsbodelägarna istället vill köpa fastigheten). Det bör poängteras att genom att gå till domstol uppstår även rättegångskostnader, vilket medför att det är att föredra att lösa det er sinsemellan.

För att få sälja fastigheten måste även bouppteckningen varit färdig, vidare ska dödsbodelägarna ansöka om och få beviljat lagfart för fastigheten innan försäljning. Därefter kan en mäklare kontaktas för att klargöra marknadsvärdet. Dödsboet står som lagfaren ägaren fram till att den nya ägaren beviljas lagfart vid köpet. När fastigheten då säljs ska samtliga dödsbodelägare skriva under överlåtelsen där de som överlåtare benämns som ett dödsbo. För mer frågor kring detta kan du kontakta lantmäteriet, du kan även läsa mer på deras hemsida här.

Du har även möjligheten att boka tid med någon av Lawlines jurister här.

Sammanfattningsvis krävs alla dödsbodelägares samtycke för att fastigheten ska säljas.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte annars att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?