Sälja fastighet i dödsbo där delägare inte är överens

FRÅGA
Försäljning av fastighet från dödsbo.Vi försöker att sälja en obebodd fastighet i övre norrland av mindre värde. Cirka 90 procent av dödsbodelägarna har gett en person i uppdrag (fullmakt) att för dödsboets räkning skriva under köpehandlingen.10 procent, en handfull personer, vägrar att lämna fullmakt. Fastigheten står och kostar pengar. Hur skall vi gå vidare för att kunna slutföra försäljningen ?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen som reglerar denna fråga är Ärvdabalken (ÄB).

Huvudprincipen är att alla dödsbodelägare ska vara överens om hur dödsboet ska förvaltas (18 kap. 1 § ÄB). Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan vem som helst av dödsbodelägarna begära att en boutredningsman tar över förvaltningen av dödsboet (19 kap 1 § ÄB). Då det i ert fall gäller försäljning av fastighet finns det dock speciella regler kring detta. En boutredningsman kan inte sälja en fastighet utan att få alla dödsbodelägarnas samtycke (19 kap. 13 § ÄB ). Om boutredningsmannen ändå ämnar sälja måste denne få rättens tillåtelse. Utgångspunkten är att det krävs starka skäl att sälja fastigheten, men den utgångspunkten har minskat i betydelse med åren (se t. ex. rättsfallet NJA 2009 s. 90).

Om dödsboet inte säljer fastigheten och den därmed ärvs i andelar, så kommer den efter arvskiftet bli samägd och då gäller Samäganderättslagen (SamägL). Enligt Samäganderättslagen så finns möjlighet för vem som helst av delägarna att begära att huset säljs på offentlig auktion (6 § SamägL).

Det bästa vore om ni ändå kunde komma överens inom dödsboet. Om det inte rör sig om så stort värde på fastigheten kanske de dödsbodelägare som inte vill sälja kan köpa ut er andra.

Hoppas det löser sig för er och att du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (885)
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv
2020-12-28 Kan min biologiska förälders barn ärva mig?

Alla besvarade frågor (88108)