Sälja fastighet demens

2017-06-19 i God man
FRÅGA
Får en make sälja sin makas del i fastighet om hon är dement?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Precis som du har uppmärksammat kan det vid demens och annan sjukdom uppstå problem vid försäljning av exempelvis makars gemensamma fastighet. Detta är eftersom maken då inte är i stånd att förvalta sin egen egendom.

Vad maken då kan göra är att enligt föräldrabalkens 11 kap 15 § ansöka om anordnande av god man eller förvaltarskap. Det är rätten som förordnar om detta och i första hand förordnas god man och ifall det inte räcker eftersom maken inte är i stånd att lämna samtycke så kan förvaltarskap anordnas. Skillnaden mellan de två är att förvaltarskap innebär att den dementa maken då i princip inte har någon rättslig handlingsförmåga och god man innebär att den gode mannen hjälper den demente vid rättshandlingar med dennes samtycke.

Vid försäljning av fast egendom kommer dessutom enligt föräldrabalkens 14 kap 11 § överförmyndarens samtycke att erfodras. Överförmyndaren har till uppgift att se till så att förvaltare och förmyndare sköter sina uppgifter på ett korrekt sätt.

För att sammanfatta får alltså inte en make sälja, utan fullmakt, den andre makens del i gemensamt ägd fastighet. Detta eftersom maken inte är i stånd att samtycka och då kan den andre maken ansöka å dennes vägnar om ett förvaltar eller god mannaskap.

Jag hoppas att jag har besvarat er fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94235)