FrågaFAMILJERÄTTGod man19/06/2017

Sälja fastighet demens

Får en make sälja sin makas del i fastighet om hon är dement?

Lawline svarar

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Precis som du har uppmärksammat kan det vid demens och annan sjukdom uppstå problem vid försäljning av exempelvis makars gemensamma fastighet. Detta är eftersom maken då inte är i stånd att förvalta sin egen egendom.

Vad maken då kan göra är att enligt föräldrabalkens 11 kap 15 § ansöka om anordnande av god man eller förvaltarskap. Det är rätten som förordnar om detta och i första hand förordnas god man och ifall det inte räcker eftersom maken inte är i stånd att lämna samtycke så kan förvaltarskap anordnas. Skillnaden mellan de två är att förvaltarskap innebär att den dementa maken då i princip inte har någon rättslig handlingsförmåga och god man innebär att den gode mannen hjälper den demente vid rättshandlingar med dennes samtycke.

Vid försäljning av fast egendom kommer dessutom enligt föräldrabalkens 14 kap 11 § överförmyndarens samtycke att erfodras. Överförmyndaren har till uppgift att se till så att förvaltare och förmyndare sköter sina uppgifter på ett korrekt sätt.

För att sammanfatta får alltså inte en make sälja, utan fullmakt, den andre makens del i gemensamt ägd fastighet. Detta eftersom maken inte är i stånd att samtycka och då kan den andre maken ansöka å dennes vägnar om ett förvaltar eller god mannaskap.

Jag hoppas att jag har besvarat er fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

Mvh,

Oskar Paladini SöderbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000