Sälja fast egendom vid demens

FRÅGA
Kan vi barn sälja våra föräldrars hus nu när dom är dementa och hamnat på boende och ej kan besluta detta själva
SVAR

Hej och tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga!

Eftersom det är era föräldrar som äger detta hus kan inte ni som nära släktingar sälja detta hus. För att en försäljning ska bli möjlig krävs det att era föräldrar gör det själva eller att det görs via en god man eller förvaltare. En god man hjälper ex. en dement med att förvalta sin egendom. Det är rätten som anordnar en god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB) (här). Om en person är ur stånd att vårda sin egendom och ingen mindre ingripande åtgärd inte är tillräckligt kan ett förvaltarskap anordnas och det är även här rätten som anordnar detta enligt 11 kap. 7 § FB (här). Den stora skillnaden mellan god man och förvaltare är att den sistnämnda gör att den enskilde till stor del mister sin rättsliga förmåga. Vid god man har den enskilde fortfarande kvar denna och då krävs det samtycke om gode mannen ska företa en rättshandling.

När det gäller försäljning av fast egendom (ex. hus) gäller dessutom ett samtycke från överförmyndaren oavsett om det finns en god man eller förvaltare enligt 14 kap. 11 § (här). En överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över gode män och förvaltare.

Sammanfattningsvis så kan ni inte sälja detta hus själva utan ni kan ansöka om god man eller förvaltare hos tingsrätten. Ni har en rätt att ansöka om detta eftersom ni är barn och således nära släktningar, se 11 kap. 15 § FB (här). Vidare krävs ett samtycke från överförmyndaren.

Om ni behöver mer information eller råd kan ni ta kontakt med överförmyndaren i er kommun.

Hoppas detta svar gav klarhet

Med vänliga hälsningar

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84520)