FrågaFAMILJERÄTTGod man18/01/2018

Sälja fast egendom åt dement person

I min släkt finns en jordbruksfastighet. Den har de sista 20 åren ägts av min morbror. Han har tyvärr drabbats av demens och är inte längre boende på gården. Nu menar en annan av mina morbröder att gården ska säljas. Min fråga är därför: kan han på något sätt ha rätt till att göra det ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att en försäljning av jordbruksfastigheten ska bli möjlig krävs det att din dementa morbror säljer fastigheten själv eller att det görs via en god man eller förvaltare.

God man

Enligt FB 11 kap. 4 § är det rätten som anordnar en god man. Den gode mannen kan exempelvis hjälpa din morbror som är dement att förvalta sin egendom.

Förvaltarskap

Om din morbror är ur stånd att vårda sin egendom och ingen mindre ingripande åtgärd kan ske kan ett förvaltarskap anordnas. Enligt 11 kap. 7 § FB är det rätten som förordnar om förvaltarskap. Skillnaden mellan godmannaskap och förvaltarskap är att personen som får en förvaltare i princip mister sin rättshandlingsförmåga (bl.a. att kunna ingå avtal etc). Vid godmannaskap har den enskilde sin rättshandlingsförmåga kvar och det krävs då samtycke från den enskilde för att den gode mannen ska få företa en rättshandling.

Överförmyndarens samtycke

Vid försäljning av fast egendom (exempelvis jordbruksfastigheten) krävs dessutom ett samtycke från överförmyndaren enligt 14 kap. 11 § FB - detta oavsett om det finns en god man eller förvaltare.

Svaret på frågan blir alltså att din morbror som vill att fastigheten ska säljas inte kan sälja den utan att en god man eller förvaltare förordnas.

Du kan läsa mer om godmannaskap och förvaltarskap på denna hemsida: http://www.domstol.se/Familj/God-man-forvaltare-och-framtidsfullmakt/

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000