FrågaFAMILJERÄTTGod man06/04/2018

Sälja en dement persons lägenhet

Hej

Vi (4 syskon) måste sälja vår dementa mors lägenhet.

Mor lever idag på ett demensboende.

Kan vi sälja lägenheten eller måste det till en god man för detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då lägenheten tillhör er mamma så är det även hon som är ägare till den. Att en person har blivit dement påverkar inte det, hon är fortfarande ägare till lägenheten. Därför finns det ingen möjlighet för nära släktingar eller barn att sälja lägenheten.

Om en person inte är i stånd att råda över sig egendom, på grund av t.ex. sjukdom, brukar rätten besluta om förordnande av en god man eller förvaltare, 11 kap. 4 § eller 11 kap. 7 § föräldrabalken. Om ett sådan förordnande getts kan den gode mannen eller förvaltaren besluta om försäljning av lägenheten. Men före en sådan försäljning krävs även samtycke från överförmyndaren, 14 kap. 11 § föräldrabalken.

Sammanfattningsvis kan ni inte sälja lägenheten själva. Det kan enbart göras av en god man eller förvaltare efter samtycke från överförmyndaren.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare