Sälja en dement persons lägenhet

2018-04-06 i God man
FRÅGA
HejVi (4 syskon) måste sälja vår dementa mors lägenhet.Mor lever idag på ett demensboende.Kan vi sälja lägenheten eller måste det till en god man för detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då lägenheten tillhör er mamma så är det även hon som är ägare till den. Att en person har blivit dement påverkar inte det, hon är fortfarande ägare till lägenheten. Därför finns det ingen möjlighet för nära släktingar eller barn att sälja lägenheten.

Om en person inte är i stånd att råda över sig egendom, på grund av t.ex. sjukdom, brukar rätten besluta om förordnande av en god man eller förvaltare, 11 kap. 4 § eller 11 kap. 7 § föräldrabalken. Om ett sådan förordnande getts kan den gode mannen eller förvaltaren besluta om försäljning av lägenheten. Men före en sådan försäljning krävs även samtycke från överförmyndaren, 14 kap. 11 § föräldrabalken.

Sammanfattningsvis kan ni inte sälja lägenheten själva. Det kan enbart göras av en god man eller förvaltare efter samtycke från överförmyndaren.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (556)
2022-01-19 Förvaltarskap
2022-01-17 Förvaltarskap
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?

Alla besvarade frågor (98564)