Sälja eller skänka egendom

FRÅGA
HejJag och mina tre syskon har ärvt en tomt efter vår mor i Norge.Kan jag sälja eller skänka min andel i arvet till någon annan än mina syskon.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan både sälja och skänka din andel av arvet till någon annan än dina syskon, så länge det ej har blivit föreskrivet med något förordnande i arvet att du inte får sälja vidare till någon utomstående från familjen. Om så ej föreligger, är det din egendom, och du kan därför göra, så vitt jag vet, vad du vill med din andel!

En gåva hade kunnat göras enligt Gåvolagen där det stadgas att gåvan först är giltig då utfästelsen om gåva (då det ej handlar om lös egendom) har gjorts i ett skuldebrev eller annan urkund, och att denna därefter har blivit överlämnad till gåvotagaren. Personen får därefter ansöka om lagfart för att ta del av egendomen.

Gällande att sälja egendomen kan göras via ett avtal om köp, där det tydligt föreskrivs om köpeskilling och köpets innebörd.

Hoppas svaret hjälpte dig!


Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95761)