Sälja egendom från dödsbo utan delägarnas vetskap

2016-05-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi är tre ägare till ett dödsbo ( arvskifte har ej skett på grund av att parterna ej är överens ). Har någon av parterna rätt att under rådande förhållande avyttra någon del av vad som ingår i dödsboet, utan att parterna får vetskap härom??
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Allmänt:
Frågor rörande dödsbo och arv regleras i Ärvdabalken (förkortas ÄB). Huvudregeln är att förvaltningen av dödsboet ska skötas gemensamt av dödsboets delägare. 18 kap 1 § ÄB.

Huvudregeln:
De tre ägarna kallas dödsbodelägare och de ska alltså tillsammans sälja egendom, eller i vart fall ge sitt medgivande till försäljningar. För närvarande äger ju alla egentligen en tredjedel av allting och därför ter det sig alltså helt logiskt att ingen får sälja något utan de andras medgivande eftersom den personen då säljer delar av andras egendom utan tillåtelse.

Undantag?
Gemensam förvaltning kan ju lätt bli problematisk om man inte kommer överens. Därför finns det också undantag för situationer som inte tål att uppskjutas. Ett enkelt exempel på detta kan vara att den döde hade ett stort lager av äpplen som helt enkelt måste säljas innan det blir dåligt. Om man då inte kan inhämta en dödsbodelägares samtycke till försäljningen så får man alltså sälja äpplena ändå.

Att samtycke inte går att inhämta kräver i stort sett att personen man ska fråga håller sig undan avsiktligt eller är utomlands och väldigt svår att nå, alternativt extremt sjuk. Att en person inte svarar i telefonen innebär alltså inte att en dödsbodelägare får sälja av egendomen.
Om säljaren hävdar detta så är det alltså förmodligen inte så att det inte gick att inhämta ert samtycke.

Det finns dock inget undantag om man inte är överens. D v s, om två vill sälja och en tredje inte vill det så får de två som vill sälja ändå inte sälja.

Påföljd vid felaktig försäljning:
Om en person säljer av egendom från dödsboet utan samtycke och därigenom skadar de andra dödsbodelägarna så skall han ersätta den skada han orsakat dem. 18 kap. 6 § ÄB.

Mitt råd:
1. Först och främst bör ni fundera om försäljningen skadat boet. Om inte så är det kanske onödigt att bråka om saken.
2. I andra hand kan ni uppmana den säljande personen att försöka få köpet att gå tillbaka. (Det saknas juridisk grund för att få köpet att återgå egentligen, men det är ändå fritt fram att försöka).
3. Fungerar inte ovanstående och ni ändå vill få ut pengar får ni helt enkelt kräva den säljande personen på ersättning till de/den dödsbodelägare som inte gav sitt samtycke och därför förlorade pengar genom försäljningen.


Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefonn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se


Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (644)
2021-05-31 Morbror hindrar arvskifte i dödsbo
2021-05-31 Hur gör vi för att skifta en fastighetsandel?
2021-05-30 Kan arvingar ärva skulder från arvgivaren?
2021-05-23 kringgå testamente?

Alla besvarade frågor (93068)