Sälja domar på hemsidor - lagligt?

FRÅGA
Hej, Jag har inget emot att mrkoll har mina person uppgiter så som namm, adress, tel nr osv. Dock mitt "dom fall" tycker jag är helt sjukt att de får publicera/sälja? Hur kan det vara lagligt? Det är ju ytterst hemligt stämplade uppgifter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Offentlighetensprincipen är grundläggande i svensk rätt och genomsyrar i princip alla statliga organ och är grundlagsstadgad kap 1. 1 § 2 st tryckfrihetsförordningen. Den tar sikte på handlingar som man får ta del av (jfr med offentlighet- och sekretesslagen som tar sikte på uppgifter som får sekretessbeläggas i beslut eller domar). Offentlighetsprincipen ger medborgare möjlighet att ta del av handlingar som svenska myndigheter och kommuner utfärdar. Syftet är att medborgare ska kunna kontrollera staten att den gör rätt för sig och att det inte förekommer fel. Det är en av medias starkaste vapen när de genomför granskningar av staten.

Domar kan beläggas med sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen och innehåller undantag från huvudregeln om att uppgifter ska offentliggöras. Det kan handla om känsliga uppgifter om sexualbrott eller minderåriga. I det här kapitel anges fall i brottmål som sekretess bör gälla.

Vad gäller Mrkoll tar de ut avgifter, inte för själva domen, utan för det administrativa arbetet att hämta ut det som förenklar processen att få tag på domar. Vem som helst kan egentligen få ut domar om enskilda, vilket framgår av domstolens hemsida (här). Dock görs en sekretessprövning av handlingarna innan de lämnas ut, vilket kan begränsa den enskildes möjligheter att få ut handlingarna om de innehåller känsliga uppgifter.

Sammanfattningsvis är domar offentliga för att de utgör ett led i att enskilda får möjligheten att ta del av beslut som staten utfärdar pga offentlighetsprincipen. Om din dom inte är sekretessbelagd (vilket det inte framgår av frågan) är det fritt för enskilda att ta del av det under en viss period. Det kan visserligen upplevas obehagligt att andra tar del av ens egna domar, men lagstiftaren har ansett att insyn i myndigheternas beslutsfattande utgör en viktig del för att upprätthålla de demokratiska institutionerna.

Hör gärna av dig vid ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (240)
2020-01-16 Hur får jag reda på om jag har ett personnummer?
2019-12-28 Offentlighetsprincipen
2019-12-20 Rätt att begära ut sekretessbelagd dom som part
2019-12-15 Är det lagligt att sälja domar online?

Alla besvarade frågor (76518)