FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/06/2022

Sälja bostadsrätten efter skilsmässa?

Hej! Min dotter äger en bostadsrätt med sin ex man. Gifta sen juli 2017, skilda sen dec 2021 men han lämnade in ansökan om skilsmässa jan 2021. Min dotter vill sälja men han vill att hon köper ut honom. Hon vet det inte än men hon tror hon ev kan ta över lägenheten med hjälp av tex pappa som medlåntagare. Jag har avböjt då hon blivit arbetslös och sannolikt inte får ta över lånet. En vän till mej säger att hon kan lägga ut lägenheten till försäljning i alla fall. Hon har för avsikt att dela ev vinst med honom. Jag har lånat dem ( i min dotters namn till insats och köksrenovering). Han har sagt tidigare att de pengarna ska jag få igen. Kan hon lägga ut lägenheten till försäljning och bara meddela honom detta? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din dotter kan sälja lägenheten som hon och hennes man hade tillsammans. 

Din fråga regleras i äktenskapsbalk (hädanefter ÄktB). 

Äktenskapsskillnad och betänketid 

När två personer vill separera kan det ibland behövas en ”betänketid” på 6 månader. Om en make ensamt ansöker om skilsmässa kan detta bara ske efter 6 månaders betänketid, se 5 kap. 2 § ÄktB. Om båda makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad, eller om de levt åtskilda i två år kan en skilsmässa ske utan betänketid, se 5 kap. 1 § ÄktB och 5 kap. 4 § ÄktB. Utifrån din fråga kan jag inte avgöra om det är så att båda makar har ansökt tillsammans. Jag kommer utgå från att ansökan om skilsmässa gjordes i januari 2021 och att de nu de facto är skilda. 

Sälja bostaden innan bodelning 

Ibland kan det ta lite tid mellan en separation och en bodelning. Det ska dock ske en bodelning när ett äktenskap upphör, såvida inte all egendom i äktenskapet är enskild och ingen make begär att ta över det gemensamma hemmet, se 9 kap. 1 § ÄktB. Innan en bodelning har skett får inte en make utan den andres samtycke sälja den gemensamma bostaden, se 7 kap. 5 § ÄktB. Om det inte har skett en bodelning får inte din dotter ensidigt besluta om att sälja bostadsrätten.

Sälja bostaden efter bodelning

Utifrån din fråga är det lite oklart om bodelningen mellan din dotter och hennes exman har skett, men jag antar det sett till de datum du skrivit i din fråga. När två makar skiljs ska en bodelning ske, och det som sker då är att man räknas ihop värdet av makarnas giftorättsgods. När detta har skett kommer man fram till ett belopp, som sedan delas på två, se 11 kap. 3 § ÄktB. Sedan sker en så kallad lottläggning, där varje make får ta viss egendom ur giftorättsgodset tills dennes hälft har ”uppfyllts”. I första hand får man den egendomen som egentligen tillhör en själv fast det är att betrakta som giftorättsgods, se 11 kap. 7 § ÄktB. När det kommer till den gemensamma bostaden säger 11 kap. 8 § ÄktB att den make som har bäst behov av denna får den på sin lott. Utifrån din fråga så antar jag att din dotter har fått den gemensamma bostaden på sin lott. 

Det kan vara så att värdet på den egendom man tar ur boet överskridet vad man har rätt till. I det fallet kan man kompensera motparten med pengar, se 11 kap. 9 och 10 §§ ÄktB. Det är detta som jag misstänker är situationen här. I vissa fall kommer makarna överens om att den ene ”köper ut” den andre, och på så sätt kompenseras båda parter. I andra fall sker det annorlunda. Detta behöver inte ske direkt utan kan ske inom skälig tid från det att bodelningen gjorts, eftersom det är orimligt att förvänta sig att en person ska kunna betala så stora summor på studs.

Slutsats

Utifrån informationen i din fråga är det lite svårt att avgöra vad det är som har skett, men jag antar att det som skett är att din dotter har fått bostadsrätten på sin lott efter bodelningen, och att maken nu begär att han kompenseras för detta. Om det är så att hon har tilldelats bostadsrätten och denna överskrider hennes hälft av giftorättsgodsets värde har han en giltig fordran på henne i form av pengar, se 11 kap. 11 § ÄktB. Hur hon sedan betalar detta till honom är upp till henne. Så som jag tolkar din frågeställning har hon, om hon har tilldelats bostaden i bodelningen, rätt att sälja denna på eget bevåg förutsatt att han kompenseras som han ska. Om hon inte har fått bostaden efter bodelning kan hon inte ensamt besluta om att den ska säljas. 

Om det är så att jag har missuppfattat din fråga, eller om du har några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”