Sälja bostadsrätt till underpris, förskott på arv gällande barnbarn?

2019-08-16 i Förskott på arv
FRÅGA
Arvsfråga:Alt 1: Förutsättning : mamma, 2 barn, son och dotter. Kan mamma sälja bostadsrätt till sonens barn ( barnbarn) till underpris strax för sin död utan att det blir arvskonsekvenser ?Följdfråga: Kan mamma sälja bostadsrätt till utomstående strax före sin död utan att det får arvskonsekvenser ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Frågor som rör arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).

I begreppet "gåva" innefattas "försäljning till underpris". Under förutsättning att fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten att säljas till underpris till barnbarnet. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet av fastigheten och fastighetens taxeringsvärde kommer alltså anses utgöra en gåva.

Huvudregeln är att arv skall fördelas lika mellan arvlåtarens bröstarvingar, vilket framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Eftersom mamman i exemplet har 2 egna barn, är det alltså de som ska ärva något innan barnbarn ärver (om det inte står något om det i testamente).

Gällande gåvor strax innan en person dör så brukar man prata om reglerna kring "förskott på arv".

Reglerna om förskott på arv utgår ifrån antagandet att en arvlåtare vill att alla barn till slut ska få lika
mycket efter honom eller henne. Huvudregeln för behandling av gåvor till barn återfinns i 6 kap. 1 §ÄB. Gåvor den avlidna givit sina bröstarvingar under sin livstid ska ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivits vid gåvans givande eller med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett. Gåvans värde ska alltså läggas till kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arvs- och testamentslotter. Gåvor till arvingar i andra eller tredje arvsklassen avräknas under förutsättning att det föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett enligt 6 kap. 1 § ÄB. SÅ; Gåvor till bröstarvinge presumeras vara förskott och ska avräknas, medan gåvor till andra arvingar inte presumeras vara förskott.

Det barnbarn fått från sin mor- eller farförälder under tiden som deras förälder, vilken är barn till mor- eller farföräldern, är vid livet avräknas inte som förskott på arv. Även om föräldern senare avlider så har inte mor- eller farföräldern vid gåvotillfället haft att räkna med att barnbarnet skulle ärva. Med andra ord blir det i det här fallet inga arvskonsekvenser (eftersom föräldern fortfarande är vid liv) mer än att bröstarvingarna kommer att ärva mindre än vad de skulle gjort om mormorn sålde bostadsrätten till underpris.

Gällande att sälja en bostadsrätt till utomstående strax före sin död så får det inga konsekvenser mer än att mammans tillgångar ändras, varpå även arvet som barnen ska få ändras beroende på om hon köper ny bostadsrätt eller bara behåller pengarna t.ex.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1124)
2020-08-11 Förskott på arv
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?

Alla besvarade frågor (82733)