FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/12/2018

Sälja böcker med ett garanterat återköpsvärde?

Är det tillåtet att sälja böcker med ett garanterat återköpsvärde? Dvs säljaren garanterar att köpa tillbaka boken till ett lägre pris efter en överenskommen tidsfrist.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det går bra att sälja böcker eller annat med ett garanterat återköpsvärde som köparen kan välja att utnyttja eller inte utnyttja vid avtalstidens slut. Att komma överens om ett sådant villkor faller inom din och köparens avtalsfrihet.

Notera dock ogiltighetsreglerna i avtalslagen (AvtL). Villkoret skulle exempelvis kunna träffas av 36 § AvtL om det skulle innebära ett oskäligt högt garanterat återköpsvärde i relation till böckernas marknadsvärde.

Hoppas du fick svar på frågan! Återkom gärna om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,


Angelica KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning